Granty a projekty

Archiv grantů

Název projektu: Zavedení domácího systému sluchové stimulace ke zlepšení spánku při nespavosti Číslo projektu: IGS (337/B_2021 (018)) Doba řešení: 01/2022 – 06/2022
Název projektu: Psychoplastogenicita psilocybinu – souhra serotonergních mechanismů, cyklu spánek-bdění a neuroplasticity na konsolidaci paměti Číslo projektu: GAČR (20-25349S) Doba řešení: 01/2020 – 12/2022
Název projektu: Dynamika hipokampálních a neokortikálních neuronálních reprezentací vzájemných vztahů mezi subjektem, pohyblivými objekty a prostředím Číslo projektu: MŠMT (LTAUSA19135) Doba řešení: 11/2019 – 12/2022
Název projektu: Revolution of Sleep Diagnostics and Personalized Health Care Based on Digital Diagnostics and Therapeutics with Health Data Integration (SLEEP REVOLUTION) Číslo projektu: HORIZON 2020 (H2020 965417) Doba řešení: 01/2021 – 12/2022