Oddělení klinické psychologie

Profil

Oddělení klinické psychologie poskytuje diagnostickou a konziliární psychologickou péči pro všechna lůžková a stacionární oddělení.