Výbor pro etické otázky

Výbor pro etické otázky je poradní orgánem ředitele NUDZ. Zabývá se prošetřováním podezření na porušení Etického kodexu NUDZ a objektivizací rozhodování ředitele ústavu v příslušné oblasti.

Členové Výboru pro etické otázky