Kancelář transferu technologií

Viktorie Holdová

asistentka výzkumného programu

Centrum transferu technologií NUDZ pomáhá vědcům, lékařům a dalším aktivním akademickým pracovníkům a odborníkům při zavádění kvalitních a inovativních výsledků jejich činnosti do praxe. 

Hlavním cílem je akcelerace přenosu znalostí a výsledků vědy a výzkumu vznikajících v NUDZ do aplikační sféry. To je realizováno například zajištěním vhodné ochrany duševního vlastnictví nebo volbou vhodné obchodní strategie – prodeje licencí k patentu či založením spin-off firmy. Centrum transferu technologií NUDZ v této oblasti poskytuje výzkumníkům expertní právní a komercializační pomoc, například vyhledání vhodného investora či obchodního partnera se zájmem o licenci k technologii, vyjednání licenčních podmínek apod.