Partneři

Cognitive Psychology Unit

Dr. Michael Gaebler, Felix Klotzsche

Prof. Dr. Carsten Finke, Stephan Crohn

COGSYS: Kognitivní systémy a neurovědy, Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC)

doc. Ing. Patrik Kutílek, MSc., Ph.D. - Fakulta biomedicínského inženýrství, ČVUT