Pomáháme Ukrajině

Národní ústav duševního zdraví podporuje od zahájení ruské agrese nezávislost a územní celistvost Ukrajiny.

Podporujeme snahy o rychlé ukončení válečného konfliktu všemi mírovými prostředky. Vážíme si spolupráce na společných výzkumných projektech s ukrajinskými kolegy a věříme, že budou moci brzy opět pracovat v klidu a bezpečí. Totéž přejeme všem obyvatelům Ukrajiny.

V rámci naší podpory nabízíme psychoterapeutickou a psychiatrickou pomoc uprchlíkům a spolupráci našim ukrajinským kolegům formou následujících projektů.