Ambulantní péče

Profil

Ambulantní péče je zaměřena na léčbu pacientů s duševním onemocněním, poruchami spánku a neurologickými poruchami. Jednotlivé ambulance provozujeme jako nespádová specializovaná pracoviště a poskytujeme na nich časově ohraničenou péči pacientům s onemocněními z vybraných diagnostických okruhů.  

Petra Gašparová

Kontakt

Petra Gašparová

staniční sestra

Doplňující info

Termín vyšetření je možné objednat telefonicky: (+420) 283 088, linky 244, 139 a 161 nebo prostřednictvím e-mailu:ambulance@nudz.cz.

Pacienty přijímáme ke konzultaci pouze na základě žádosti ošetřujícího psychiatra.  

Žádosti o vystavení receptů prosím přednostně zasílejte na e-mail ambulance: ambulance@nudz.cz.

Podmínkou vystavení receptu je absolvované kontrolní vyšetření v posledních 6 měsících.O vydání receptu je možné požádat i telefonicky, ale pouze v pracovní dny (pondělí až čtvrtek od 13.00 do 15.00 hodin nebo v pátek v době od 8.00 do 12.00 hodin). Z provozních důvodů je na rozhodnutí o vydání eReceptu a jeho případné zaslání nastavena lhůta minimálně 24 hodin od přijetí Vaší žádosti. 

Ordinační doba:  

  • po 8.00 - 16.00
  • út 8.00 - 16.00
  • st 8.00 - 16.00
  • čt 8.00 - 16.00
  • pá 8.00 - 16.00

(polední přestávka: 12.00-13.00 hodin)

V případě akutních potíží prosím kontaktujte Vašeho ošetřujícího lékaře či Centrum krizové intervence v Psychiatrické nemocnici Bohnice, telefon  +420 284 016 666.