Mapa psychosociální pomoci pro ukrajinské obyvatele

Mapa zprostředkovává informace o dostupných službách psychosocialní podpory pro ukrajinsky mluvící obyvatele České republiky. Jedná se o aktualizovanou databázi kontaktů na služby jako jsou psychiatrie, psychologické poradenství, psychoterapie, ale i sociální služby, státní organizace, neziskové organizace a nemocniční zařízení.

Mapa pomáhá Ukrajincům v České republice s orientací v množství služeb a upozorňuje na existenci návazných a dlouhodobých možností psychosocialní podpory pro lidi zasažené válečným konfliktem na Ukrajině a potýkajícími se s jeho následky.

Zájemci o další informace, přidání či úpravu kontaktních informací se mohou obracet na e-mail: infoua@nudz.CZ 

Projekt Mapa psychosociální pomoci pro ukrajinské obyvatele vznikl díky podpoře WHO. Děkujeme.