Oddělení kvality zdravotní péče

Profil

Oddělení se aktivně podílí na přípravě vnitřních norem týkajících se kvality a bezpečí, poskytování zdravotní a ošetřovatelské péče a na tvorbě zásad společenské odpovědnosti organizace a ochrany pacienta. Pomáhá v nastavování a rozvíjení strategických cílů instituce v oblasti kvality a bezpečí a provádí kontrolní činnosti týkající se kvality zdravotnické dokumentace, léčebné a ošetřovatelské péče a bezpečnosti poskytované péče a služeb.