Specializační vzdělávání

Jsme akreditovaným pracovištěm pro specializační přípravu lékařů v oboru psychiatrie a psychologie v oboru klinická psychologie.

Předatestační příprava lékařů probíhá jako praxe na odděleních pro psychotické, afektivní a úzkostné poruchy. Lékaři mohou absolvovat také praxi na ambulanci či denních stacionářích. Předatestační příprava psychologů je organizována formou kazuistických seminářů 1x za 14 dní a dále supervizí klinické práce na odděleních KlinikyNUDZ.

Vedle praktické přípravy formou stáží na klinickém úseku jsou součástí vzdělávání také klinické semináře s aktuálními tématy z těchto oborů.

Kontakt

Olga Švecová

sekretariát kliniky

Garanti a zkoušející