Mgr. Kateřina Potyszová
postgraduální student
pracoviště:  VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku
v instituci:  2017 - dosud
mobil: (+420) 283 088 106
e-mail: Katerina.Potyszova@nudz.cz, katerinapotyszova@gmail.com


Zájmy

- evoluční teorie lidské sexuality

- sexuální chování

- sexuální orientace (heterosexualita, homosexualita, bisexualita)

- partnerská žárlivost

- partnerská komunikace u pacientů s úzkostnou poruchou

Členství v profesních organizacích

2016 - dosud: člen International Society for Human Ethology
2016 - dosud: člen International Academy of Sex Research (IASR)
2018 - dosud: Česká společnost pro sexuální medicínu

Bakalářská disertační práce

2009 - 2013: Žárlivost u homosexuálních mužů

Magisterská diplomová práce

2014 - 2016: Žárlivost u homosexuálních, heterosexuálních a bisexuálních jedinců.

Získaná ocenění

2016 - 2017: GAUK: Porovnání statické fyzické atraktivity a atraktivity neverbálního chování u žen za účelem vytvoření etogramu pro tvorbu výzkumných stimulů
2016 - 2018: GAUK: Partnerská žárlivost u homosexuálních, heterosexuálních a bisexuálních jedinců
2016 - 2018: GAUK: Neverbální projevy dvoření a sexuální orientace

Disertační práce

2016 - dosud: Žárlivost u heterosexuálních, homosexuálních a bisexuálních jedinců

Publikace


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Databáze všech publikací NUDZ

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Výzkumné projekty Evropské projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kontakty