Konference představí aktuální situaci i nejnovější poznatky v oblasti péče o duševní zdraví žen v těhotenství a po porodu

21. 11. 2023, KLECANY, 24. listopadu 2023 se v prostorách pražské Žižkovské věže bude konat závěrečná konference projektu Perinatální duševní zdraví. Na konferenci spolu s dalšími předními odborníky vystoupí například RNDr. Dana Chrtková, CSc., členka Odborné rady pro odbornou garanci Strategie reformy psychiatrické péče, nebo Mgr. Klára Šimáčková Laurenčíková, zmocněnkyně pro lidská práva.

V České republice doposud chyběl systém časného záchytu žen, které se v těhotenství nebo po porodu potýkají s duševními obtížemi, a možnost následné systematické péče.  „V rámci našeho projektu jsme systém otestovali ve více než 20 gynekologických ambulancích a 22 porodnicích a ověřovali jsme účinnost krokové péče o duševní zdraví v těhotenství a po porodu. Screeningem v těhotenství, tedy v gynekologických ordinacích, prošlo více než 2 500 žen a screeningem po porodu již prošlo více než 15 000 žen, přičemž u cca 20 % výsledek screeningu ukázal riziko možných psychických obtíží. Takové ženy měly možnost využít peer podpory od proškolené konzultantky z organizace Úsměv mámy. Výsledky ukazují, že taková forma péče je efektivní a má pozitivní dopad na duševní zdraví a psychosociální pohodu ženy. Výsledky, které aktuálně připravujeme k publikaci ve vědeckých časopisech, naznačují, že péče měla významný dopad na zmírnění úzkosti a psychosociálního stresu,“ popisuje vedoucí Centra perinatálního duševního zdraví Antonín Šebela.

Konference Perinatální duševní zdraví přitom toto téma pokrývá opravdu komplexně. Návštěvníci se dozvědí například o tom, jaká je situace v péči o perinatální duševní zdraví v mezinárodním kontextu, jak tuto oblast reflektuje probíhající reforma psychiatrické péče v ČR, nebo jak je provázáno duševní zdraví rodičů a dětí. Chybět nebudou ani právní aspekty či příběhy lidí, kteří se s duševními obtížemi v perinatálním období setkali. 

Včasná pomoc šetří stovky hodin trápení

„Až u 20 % žen v těhotenství nebo po porodu se objeví duševní obtíže. Pomoc však vyhledá jen 25 % z nich. Usilujeme o to, aby u všech žen byly případné obtíže rozpoznány včas a dostala se jim adekvátní pomoc a péče.  Soustavně pracujeme na osvětových kampaních, ve kterých informujeme ženy, jejich okolí i zdravotníky a další odborníky o tématu perinatálního duševního zdraví. Připravujeme vzdělávací kurz pro porodní asistentky, ve kterém mohou prohloubit svou specializaci o péči o duševní zdraví těhotných a rodiček. Do projektu Perinatal se zapojuje stále víc a víc ambulancí a porodnic, takže program péče bude dostupný stále více ženám,“ vysvětluje doktor Šebela.

S touto snahou koresponduje i aktuálně probíhající mediální kampaň, která má ženy o možnosti preventivního screeningu informovat, a to formou spotů ve vybraných rádiích a v on-line prostoru. „Cílem kampaně je informovat o tom, že obtíže mohou nastat, ale když se je podaří včas podchytit, dají se velmi úspěšně řešit. Kampaň cílí jak na ženy, které zakládají rodinu nebo o jejím založení přemýšlí, tak na jejich okolí, které může být ženě v tomto náročném období velkou oporou. Zároveň má ženy motivovat, aby se nebály požádat o screening u svého gynekologa či v porodnici. V případě, že jejich lékař dosud do projektu Perinatal.cz zapojen není, stačí, když kontaktuje naše centrum. Poskytování této služby je jednoduché, zdarma, a vyžaduje jen informovat ženu a nabídnout jí možnost vyplnit krátký dotazník, a to např. na tabletu nebo pod internetovým odkazem. Ten automaticky vyhodnotí riziko rozvoje duševních obtíží a nabídne ženě možnost relevantní pomoci,” popisuje výzkumnice Centra Kristýna Hrdličková.

Pro projekt Perinatal je tato forma kampaně pilotní a použité mediatypy a formáty mají oslovit zejména ženy v perinatálním období a jejich blízké. Spoty, které mohou lidé zhlédnout v on-line prostoru a zaslechnout ve vybraných rádiích, přibližují, jak se může cítit žena, která v perinatálním období zažívá duševní nepohodu. Ústředním motivem je sdělení, že včasná pomoc šetří stovky hodin trápení. Pro rádia byl vybrán inovativní formát s větší stopáží. Kampaň v rádiích potrvá dva týdny, v on-line prostoru do poloviny prosince.

Projekt Perinatal.cz je financován z Fondů EHP.

 

Pro další informace prosím kontaktujte:

Mgr. Jan Červenka
tiskový mluvčí
E-mail: jan.cervenka@nudz.cz
Telefon:  +420 774 851 335