Přibývá zneužívání dětí pro výrobu dětské pornografie. Praha bude hostit setkání odborníků z celého světa, kteří se zaměřují na prevenci

18. 3. 2024, KLECANY – Praha se stane centrem pracovního setkání předních světových odborníků v oblasti prevence proti zneužívání dětí. Odborná i laická veřejnost bude mít možnost seznámit se s výsledky nejnovějších mezinárodních preventivních projektů a potkat se s významnými experty na toto téma z mnoha zemí. Akci Sparks in the Dark Conference: United for Child Safety zajišťují odborníci z Centra pro sexuální zdraví a intervence Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ). V rámci konference bude oficiálně veřejnosti poprvé představena a veřejně spuštěna iniciativa "Sparks in the Dark", která sdružuje evropské aktivity na poli prevence zneužívání dětí.

Celosvětově přibývá zneužívání dětí pro výrobu materiálů zobrazujících sexuální zneužívání dětí (CSAM), laicky označovaných jako dětská pornografie.  Portál statista.com uvádí děsivou statistiku, podle níž je evidováno více než 255 000 případů takto zaměřených internetových stránek, přičemž každá stránka může obsahovat desítky až stovky materiálů zobrazujících sexuální zneužívání dětí. V České republice bylo podle policejních statistik za rok 2023 evidováno téměř 5 000 trestných činů v souvislosti s "dětskou pornografií a zneužíváním dětí (§§ 192, 193)", z nichž bylo objasněno pouze 44 %. Skutečný rozsah problému však může být podle odborníků několikanásobně větší.

Samotná represe nefunguje

Kromě prevence a osvěty, která míří právě na potenciální oběti, je potřeba pracovat i s možnými pachateli nebo uživateli CSAM, a to formou prevenčních aktivit, ale zejména intervencí. Pouze samotná represe nefunguje.  „Nedávný anonymní světový průzkum, na který reagovalo několik tisíc uživatelů materiálů CSAM, odhalil, že sledování těchto materiálů má negativní dopad na jejich život, duševní zdraví a vztahy. Většina z nich se nikdy nepokusila vyhledat pomoc, která by jim pomohla s tímto problémem, případně se vyhledávání pomoci bojí. Jen 13 % uvedlo, že získalo potřebnou léčbu. Někteří respondenti rovněž uvedli, že se neomezují jenom na sledování těchto materiálů, ale také navazují kontakt s nezletilými, a vyjádřili obavy ze spáchání sexuálně motivovaného trestného činu. I z tohoto důvodu je užívání CSAM materiálů velmi problematické a ukazuje směřování ke spáchání další závažné trestné činnosti. Včasná intervence a poskytnutí odborné pomoci je proto zásadní,“ popisuje Dominik Jozefík, koordinátor a výzkumník projektu BRIDGE.

Celou akci zajišťují odborníci z Centra pro sexuální zdraví a intervence NUDZ, kteří v mezinárodní spolupráci dlouhodobě usilují o pomoc lidem s parafilními preferencemi a problematickým sexuálním chováním v ČR. Aktuálně jsou součástí hned 3 významných evropských projektů zaměřených na prevenci trestných činů sexuálního zneužívání dětí – BRIDGE, STOP-CSAM a Prevent & Protect Through Support (2PS). 

Komplexní prevence

Projekty probíhající v Česku se vzájemně doplňují, a společně s programem Parafilik (https://parafilik.cz/) vytvořeném v ČR se zaměřují na komplexní řešení pomoci pro osoby ve zvýšeném riziku problematického sexuálního chování proti dětem. 2PS (https://2ps-project.eu/2ps-project/) se zaměřuje na formulaci společných strategií, tvorbu online materiálů a zlepšování profesní připravenosti odborníků zapojených do prevence. Naproti tomu projekty STOP CSAM a BRIDGE se více zaměřují na online bezplatnou a anonymní přímou práci s klienty kteří se potýkají s problémem užívání materiálů CSAM. Projekt BRIDGE (https://www.iterapi.se/sites/bridge/lang/cs) poskytuje klientům bezpečný prostor a informace pro řešení jejich obtíží a pomáhá jim prozkoumat možnosti vyhledat dostupnou léčbu. Terapeutické služby na anonymní bázi pak poskytuje projekt STOP CSAM (https://troubled-desire.com/cs/svepomoc). Zájem o tyto formy pomoci projevily již tisíce lidí po celém světě, včetně česky mluvících jedinců.

„Pro novináře a významné partnery v oblasti prevence sexuálního zneužívání dětí bude uspořádána tisková konference v úterý 19. března mezi 16. a 19. hodinou v hotelu Don Giovanni, kde budou veřejně představeny nejen všechny výše zmiňované projekty, ale také současné výsledky programu PARAFILIK a dalších projektů, které neprobíhají přímo v ČR. Přítomni budou také odborníci ze Španělska, Portugalska, Švédska, Finska, Německa, Polska, USA, Slovenska, Kanady a mnoha dalších zemí,“ uzavírá vedoucí Centra pro sexuální zdraví a intervence NUDZ a garantka projektu BRIDGE Kateřina Klapilová.