Kampaň upozorní ženy v těhotenství a po porodu na pomoc při duševních obtížích

KLECANY – V České republice až každá pátá žena zažije v těhotenství nebo po porodu příznaky duševní nepohody, deprese nebo úzkosti. Zároveň až 75 % z nich nevyhledá žádnou pomoc. Odborníci z Centra perinatálního duševního zdraví Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ) proto připravili unikátní screeningový program, který pomáhá včas zachytit možné potíže a odkázat ženu na vhodnou formu pomoci. Tento týden startuje osvětová kampaň, která ženy na možnost screeningu upozorní.

Screening projektu Perinatal aktuálně probíhá ve 22 porodnicích, což je přibližně čtvrtina všech porodnic v ČR. „Naším cílem samozřejmě je, aby tento screening, který je pro ženy zcela zdarma, nabízely všechny porodnice v Česku a zároveň aby si o něj ženy mohly požádat u svého gynekologa,“ popisuje vedoucí Centra perinatálního duševního zdraví NUDZ Antonín Šebela. Forma screeningu byla již otestována napříč republikou a výsledky budou představeny na chystané konferenci Perinatální duševní zdraví, která se koná 24. listopadu v Praze. O možnosti preventivního screeningu má informovat mediální kampaň, která startuje tento týden na vybraných rádiích a v on-line prostoru.

Včasná pomoc šetří stovky hodin trápení

„Cílem kampaně je informovat o tom, že obtíže mohou nastat, ale když se je podaří včas podchytit, dají se velmi úspěšně řešit. Kampaň cílí jak na ženy, které zakládají rodinu nebo o jejím založení přemýšlí, tak na jejich okolí, které může být ženě v tomto náročném období velkou oporou. Zároveň má ženy motivovat, aby se nebály požádat o screening u svého gynekologa či v porodnici. V případě, že jejich lékař dosud do projektu Perinatal.cz zapojen není, stačí, když kontaktuje naše centrum. Poskytování této služby je jednoduché, zdarma, a vyžaduje jen informovat ženu a nabídnout jí možnost vyplnit krátký dotazník, a to např. na tabletu nebo pod internetovým odkazem. Ten automaticky vyhodnotí riziko rozvoje duševních obtíží a nabídne ženě možnost relevantní pomoci,” popisuje výzkumnice Centra Kristýna Hrdličková.

Pro projekt Perinatal je tato forma kampaně pilotní a použité mediatypy a formáty mají oslovit zejména ženy v perinatálním období a jejich blízké. Spoty, které mohou lidé zhlédnout v on-line prostoru a zaslechnout ve vybraných rádiích, přibližují, jak se může cítit žena, která v perinatálním období zažívá duševní nepohodu. Ústředním motivem je sdělení, že včasná pomoc šetří stovky hodin trápení. Pro rádia byl vybrán inovativní formát s větší stopáží. Kampaň v rádiích potrvá dva týdny, v on-line prostoru do poloviny prosince.

Perinatální duševní zdraví získává větší pozornost

„Téma duševního zdraví obecně bylo dlouho opomíjeno a teprve postupně získává pozornost, kterou si zaslouží. Perinatální duševní zdraví je oblastí, o jejíž specifikách toho dost nevěděla ani řada odborníků v péči o duševní zdraví. S narůstajícími snahami o osvětu, lepším přístupem k zdrojům i změnami ve společenském vnímání problému se tato situace postupně lepší, ale stále máme před sebou dlouhou cestu. Společenské vnímání duševní pohody v těhotenství a po porodu bohužel stále staví na řadě mýtů, pomoc není vždy dostupná a odborníků, kteří by se tématu perinatálního duševního zdraví aktivně věnovali, není dostatek. Naše poznatky ze screeningů a následné podpory potvrzují, že včasná pomoc je velmi efektivní a má pozitivní dopad na duševní zdraví a psychosociální pohodu ženy. Výsledky aktuálně připravujeme k publikaci ve vědeckých časopisech a představíme je právě na chystané konferenci,“ uzavírá Kristýna Hrdličková.

Projekt Perinatal.cz je financován z Fondů EHP.

Pro další informace prosím kontaktujte:

Mgr. Jan Červenka
tiskový mluvčí
E-mail: jan.cervenka@nudz.cz
Telefon:  +420 774 851 335