V Česku vzniká unikátní Národní linka pro sexuální a genderové zdraví, chce nabídnout komplexní intervence a podporu

20.2.2024, KLECANY – Od července 2023 v Česku působí telefonická linka SexHelp: Národní linka pro sexuální a genderové zdraví, jejímž provozovatelem je Centrum pro sexuální zdraví a intervence Národního ústavu duševního zdraví. V první fázi se zaměřila na oblast sexuálních preferencí a problematického sexuálního chování, nyní dochází k rozšíření o oblasti sexuální orientace a genderové identity, následně přibude ještě oblast sexuálních dysfunkcí či návykového chování v sexualitě. Služby linky jsou poskytovány bezplatně, anonymně a jsou k dispozici také blízkým osobám a odborníkům, kteří chtějí nasměrovat v rámci sexuologické problematiky.

„Jedná se o unikátní koncept, který navazuje na dobrou praxi z tuzemska i zahraničí a již dosavadní zájem se i pouze s minimální propagací vyrovná obdobným linkám fungujícím v zahraničí. Nyní dochází k rozšíření o oblast sexuální orientace, transgender a genderově rozmanité identity, v následné fázi se bude jednat o rozšíření o další sexuologické problémy, jako jsou sexuální dysfunkce či kompulsivní a návykové chování v sexualitě. Toto rozšíření je plánováno v průběhu roku 2024,“ popisuje garantka nové linky Kateřina Klapilová, vedoucí Centra pro sexuální zdraví a intervence NUDZ.

SexHelp: Národní linka pro sexuální a genderové zdraví je dostupná na telefonním čísle +420 314 004 002, bližší informace o zaměření linky, včetně provozní doby, zájemci naleznou na webu sexhelplinka.cz.

Bezpečné prostředí

Pro všechny zmiňované skupiny bude linka poskytovat intervenci, informace a podporu především v oblastech týkajících se dopadu nastavení sexuality na zdraví osob. Jedná se zejména o úzkostně-depresivní syndromy, sebevražedné myšlenky, coming-out, zkušenosti se šikanou či diskriminací nebo možnosti léčby v oblasti zdravotnictví. Pro transgender a genderově rozmanitou klientelu navíc bude možnost konzultovat otázky genderové identity, budou poskytovány informace z oblasti přístupu k hormonální léčbě a procesu tranzice. Linku obsluhují proškolení krizoví konzultanti. Volajícím umožňuje si důvěrně promluvit a v případě potřeby získat doporučení na další konzultaci s terapeutem/psychologem či lékařem, popř. informace o další pomoci a kde ji hledat. V akutních případech jsou možné opakované konzultace.

„Na lince vytváříme bezpečné prostředí, kde mohou lidé otevřeně hovořit o svých emocích a otázkách týkajících se jejich sexuality a identity. Díky našemu proškolení v těchto oblastech umíme nejen poskytnout potřebné informace a podporu, ale zejména citlivě pokládat otázky, což klientům často hovor usnadní. Jsme často první, s kým o svých problémech či nejistotách v oblasti sexuality hovoří, bezpečný prostor pro tuto oblast v ČR dosud chyběl. Pracovníci jiných služeb v oblasti krizové intervence a pracovníci v oblasti zdravotnictví nemají pro řešení problémů v této oblasti dostatek prostoru ani proškolení, problémy týkající se sexuality k nim přicházejí spíše jaksi „navíc“ a mohou je zaskočit. Také často nemají k dispozici údaje o běžném fungování v oblasti sexuálního zdraví ani síť kontaktních pracovišť a intervenčních nabídek, kam by mohli odkázat,“ vysvětluje Kateřina Klapilová.

Komunikace bez předsudků

„Naši klienti nejčastěji využívají naše služby v situacích, kdy se trápí nebo nerozumí něčemu, co se týká jejich sexuality a orientace – své nebo jejich blízkých. Oslovují nás lidé, kteří cítí nejistotu ohledně obsahu svých sexuálních myšlenek či chování a snaží se pochopit, jak s tímto tématem mají naložit. Také pracujeme s lidmi, kteří hledají bezpečné místo pro vyjádření svých pocitů a obav ohledně své identity nebo orientace. Ale nejsme tu jen pro ně, nabízíme podporu také jejich rodinám a odborníkům. Volají nám lidé, kteří se potřebují svěřit a poradit,“ popisuje doktorka Klapilová.

Konzultanti mohou nabídnout okamžitou podporu osobám, které se ocitly v krizi kvůli své sexualitě, a informují o možnostech, jak se s danou situací vypořádat v rámci zdravotnických či jiných intervenčních služeb dostupných v ČR. „Naše linka postupně vytváří databázi dostupných odborníků a služeb pro jednotlivé sexuologické oblasti v ČR, na které bude možné klienty v případě potřeby odkázat. Kromě zdravotních intervencí rovněž vytváří databázi nízkoprahových služeb a dostupných materiálů pro jednotlivé oblasti. V tomto je v českém prostředí rovněž jedinečná. Zaznamenali jsme pozitivní reakce již v prvních měsících provozu. Díky našim předchozím zkušenostem jsme schopni komunikovat o sexualitě senzitivně a bez předsudků. Je to něco, co klienti opakovaně oceňují,“ uzavírá doktorka Klapilová.

Pro další informace, prosím, kontaktujte:

Mgr. Jan Červenka

tiskový mluvčí

E-mail: jan.cervenka@nudz.cz

Telefon:  +420 774 851 335