Vzdělávací akce -> Neurobiologie demence u psů; Diagnóza různých stádií a rizikové faktory demence u psů

Název akceNeurobiology of Canine Dementia; Diagnostics of various stages and Risk Factors of Canine Dementia
Bližší specifikace akceDr. Smolek (Neuroimunologický ústav, Slovenská akademie věd v Bratislavě) se věnuje studiu syndromu kognitivního poškození u psů, který zahrnuje poruchy učení a paměti, sociálního chování, spánku a obecné aktivity. Projevuje se jak na úrovni makroskopické (atrofie kortexu, zvětšení mozkových komor, rozšíření gyrů), tak na úrovni mikroskopické (ukládání amyloidu, nárůst hyperfosforylovaného proteinu tau, ztráta neuronů, glióza) a v mnohém tak připomíná Alzheimerovu chorobu u lidí. | Dr. Farbáková (Univerzita veterinárního lékařství a farmacie v Košicích) se zabývá diagnózou demence u psů a podílela se na tvorbě nového screeningového nástroje pro stanovení tohoto onemocnění (canine dementia scale, CADES). Škálování je rozděleno do čtyř domén chování: prostorová orientace, sociální interakce, spánkový cyklus a hygiena, tedy chování rovněž narušené u pacientů s Alzheimerovou chorobou. Pomocí CADES lze rozlišit jednotlivá stadia demence, určit pravděpodobnost konverze ze stavu normálního stárnutí do různých stadií nemoci a slouží i pro dlouhodobé sledování kognitivního poškození.
PřednášejícíMVDr. Mgr. Tomáš Smolek, PhD. a MVDr. Jana Farbáková, PhD.
Datum23.10.2018
Čas14:00
PoznámkaSeminář bude probíhat ve slovenském jazyce. Nicméně prezentace bude připravena v anglickém jazyce, přednáška je tedy otevřena i pro posluchače ze zahraničí. Seminar will be performed in Slovak language. However, a presentation will be in English language, so the lecture is open also for foreign participants.
Komu je akce určena
Komu je akce určena – bližší specifikacepro odbornou veřejnost, výzkumným pracovníkům, pre- a postgraduálním studentům, zájemcům o dané téma
Místo konánívelká posluchárna NUDZ
Typ akceCeloústavní seminář
OrganizátorVP1 Experimentální neurobiologie
Kontaktní osobaKateřina Tomková
Kapacita
Obrázky
 


O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty