Publikace ke stažení

Parafilie: Praktický průvodce pro zdravotníky
Parafilie: Praktický průvodce pro zdravotníky

Parafilie: Praktický průvodce pro zdravotníky

Potyszová, K., Krejčová, L., Doležalová, P., Plášilová, L., Navrátil, M., & Klapilová, K. Parafilie: Praktický průvodce pro zdravotníky. První kontakt a jak dál. Národní ústav duševního zdraví.

 

O publikaci

Tento dokument slouží jako praktická příručka pro zdravotníky, kteří pracují s pacienty s parafilními preferencemi. Poskytuje návod na první kontakt s parafilními jedinci, diagnostické postupy a terapeutické intervence. Příručka se zaměřuje na destigmatizaci parafilií, snižování bariér k péči a poskytování podpory a bezpečného prostředí pro pacienty. Obsahuje také informace o krizové intervenci, psychoedukaci, farmakoterapii a specifických oblastech práce s parafilními klienty. Dokument je výstupem projektu Parafilik a je zaměřen na odborníky ve zdravotnictví, kteří se setkávají s parafilní klientelou.

Dokument vznikl v rámci projektu Parafilik, reg. č. CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0011540, financovaného Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR v rámci ESF Operačního programu Zaměstnanost