Publikace ke stažení

Psychoedukace - Projekt Parafilik

O publikaci

Dokument se zaměřuje na psychoedukaci jako důležitou součást terapeutického procesu. Zabývá se metodami a technikami, které lze využít k informování pacientů o jejich psychických problémech a možnostech léčby. Hlavním cílem psychoedukace je zlepšit porozumění pacientů jejich vlastním stavům, zvýšit jejich schopnost samoregulace a podpořit jejich aktivní účast na léčbě. Dokument poskytuje přehled teoretických základů psychoedukace, praktické návody na realizaci edukativních sezení a příklady konkrétních technik a intervencí.

Dokument vznikl v rámci projektu Parafilik, reg. č. CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0011540, financovaného Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR v rámci ESF Operačního programu Zaměstnanost