Publikace ke stažení

Standardy a doporučení pro zjišťování společenského postavení, diskriminace a násilí vůči neheterosexuálním a genderově rozmanitým osobám

Autoři: 

RNDr. Michal Pitoňák, Ph.D., Mgr. Marcela Macháčková

ISBN: 978-80-87142-47-9
eISBN: 978-80-87142-46-2

Ke stažení 

O publikaci

Navzdory skutečnosti, že společnost je tvořena řadou velmi rozmanitých skupin, stále přehlížíme zkušenosti a problémy některých z nich. V závislosti na tom, jak bychom příslušnou populační skupinu definovali, tvoří 5 až 10 % všech lidí ve společnosti neheterosexuální lidé a 0,5 až 2 % společnosti tvoří trans, nebinární či jinak genderově rozmanití lidé. Ačkoli se lidé všech sexuálních orientací i lidé rozmanití z hlediska své genderové identity bezpochyby účastní celé řady populačních a dalších studií, kvůli chybějícím ukazatelům a položkám, které by se dotazovaly na jejich genderovou identitu a sexuální orientaci, zůstávají jejich životní zkušenosti či specifické potřeby stále z velké části skryté a přehlížené.

Hlavním cílem publikace je zvýšit kvalitu zjišťování dat a poznatků o neheterosexuálních a genderově rozmanitých lidech ve společnosti tím, že poskytne vodítka a doporučení pro začleňování dotazníkových položek v oblasti sexuální orientace, genderové identity a intersex statusu. Účelem této publikace je dále obecně zvýšit citlivost stávajících i budoucích studií poskytnutím nejnovějších metodologických a teoretických poznatků založených na důkazech a nejlepší praxi.

Vnímáme, že dostupnost stávajících dat je značně nízká, přičemž metodologická nejednotnost velmi snižuje naše možnosti data porovnávat v čase nebo například v rámci mezinárodních studií. Naším cílem je proto rovněž usnadnit standardizaci získaných dat a umožnit tak sledování trendů v dlouhodobé perspektivě a usnadnit srovnatelnost zjišťovaných výsledků i na mezinárodní úrovni. Věříme, že tato publikace umožní všem relevantním subjektům a institucím snadno zavádět moderní formy měření a používání širokého souboru měřících nástrojů (otázek a položek dotazníků), které mohou přispět ke zlepšení situace na institucionální, obecní, regionální, ale i celostátní úrovni.

Publikace byla zpracována v rámci projektu Rise-Up č. 963772, který je financován z programu Evropské unie Práva, rovnost a občanství (2014–2020).