Publikace ke stažení

Rozvoj duševní pohody u transgender klientů
Poznatky a holisticky orientovaný terapeutický přístup

Autoři: 

P. Doležalová, V. Heumann, B. Orlíková, G. Hull-Rochelle, K. Pavlica, J. Procházka, P. Escotorin-Soza, M. Graglia, M. Baione, F. Bonvicini, M. Malkova, C. Brando-Garrido, N. Cardoner, C. Casoni, F. Catilino, C. Espelt, S. Giuliani, X. Goldberg, M. Marino, E. Moscano, B. Riboldi, O. R. Roche, V. I. Roche, I., Z. Simonova, I. Tedesco, M. Campanino, A. M. Aragón, S. Salzillo

ISBN 978-80-87142-44-8

Ke stažení 

O publikaci

Obdobně jako jiné oblasti lidského života, které přesahují běžnou zkušenost, je oblast transgender, nebinárních a intersex lidí spojena s předsudky či stereotypy. Práce s takovými lidmi a tématy navíc přesahuje i běžnou zkušenost odbornic a odborníků. Ti pak řeší vlastní nejistoty, dilemata a etické otázky. Transgender, nebinární a intersex lidé, klienti a klientky, jsou přitom prokazatelně ohrožení, a to jak v osobním životě (suicidalita a sebepoškozování dosahuje 40–50 %), tak v rámci využívání služeb pomáhajících profesí (které, i nechtěně, mohou představovat až traumatickou zkušenost).

Publikace má na základě mapování zkušeností odbornic a odborníků, ale i samotných trans, nebinárních a intersex lidí, podpořit informovanou, kvalitní a etickou odbornou praxi. Základní orientace v tematice, informace, zkušenosti, příklady dobré terapeutické praxe i výzvy a zmapované potřeby této oblasti mají sloužit jako vodítka a identifikovat doporučené postupy pro práci s takovou klientelou, která se může objevit v praxi každého z nás.

Ideální je, když pak transgender, nebinární a intersex lidé budou prostě jen lidé. Lidé se stejnými potřebami jako kdokoli jiný, místo toho, aby byli zvláštností, která vzbuzuje nejistoty, úzkosti a pochyby u těch, kdo poskytují odborné služby. Rozšíření odborné a osobní zkušenosti, reflexe normativit, stereotypů a porozumění pestrosti znamená zkvalitnění odborné praxe, ze kterého budou těžit všichni, bez ohledu na ne/konvenčnost genderové identity, sexuality, anatomie či vztahů.

Cílem této monografie, která vznikla na základě výzkumného projektu SWITCH, je vytyčit prostřednictvím definic, pojmů a konceptů jednotná teoretická východiska týkající se transgender, nebinárních a intersex osob a jejich wellbeing (duševní pohody). Zároveň uvádí možnosti integrace stanovených principů a vhodných terapeutických přístupů spolu/společně s jejich aplikací/zavedením v terapeutickém i lékařském prostředí.

Tato publikace může být inovativním odborným průvodcem pro poskytování informované a kvalitní terapeutické, lékařské a jiné péče pro danou cílovou skupinu – transgender, nebinární a intersex osoby. Tato publikace je dvojjazyčná, dostupná v češtině a angličtině. Je určena všem odborníkům, kteří poskytují psychoterapeutické, lékařské intervence v různém prostředí i mimo zdravotnictví, a poskytovatelům multidisciplinárních služeb. Publikace však může sloužit také k výzkumným a vzdělávacím aktivitám i jako vodítko pro instituce zodpovědné za strategické rozhodovací procesy

Monografie vznikla na základě projektu SWITCH (Supporting Wellbeing and Integration of Transgender Victims in Care Environments with Holistic Approach). Tento projekt byl financován z programu Evropské komise: Práva, rovnost a občanství (2014–2020).