Publikace ke stažení

Standardy péče o zdraví transgender a genderově rozmanitých osob, verze č. 8

Standardy péče o zdraví transgender a genderově rozmanitých osob, verze č. 8 

 

Coleman, E., Radix, A. E., Bouman, W. P., Brown, G. R., de Vries, A. L. C., Deutsch, M. B., Ettner, R., Fraser, L., Goodman, M., Green, J., Hancock, A. B., Johnson, T. W., Karasic, D. H., Knudson, G. A., Leibowitz, S. F., Meyer-Bahlburg, H. F. L., Monstrey, S. J., Motmans, J., Nahata, L., Nieder, T. O., Reisner, S. L., Richards, C., Schechter, L. S., Tangpricha, V., Tishelman, A. C., Van Trotsenburg, M. A. A., Winter, S., Ducheny, K., Adams, N. J., Adrián, T. M., Allen, L. R., Azul, D., Bagga, H., Başar, K., Bathory, D. S., Belinky, J. J., Berg, D. R., Berli, J. U., Bluebond-Langner, R. O., Bouman, M.-B., Bowers, M. L., Brassard, P. J., Byrne, J., Capitán, L., Cargill, C. J., Carswell, J. M., Chang, S. C., Chelvakumar, G., Corneil, T., Dalke, K. B., De Cuypere, G., de Vries, E., Den Heijer, M., Devor, A. H., Dhejne, C., D’Marco, A., Edmiston, E. K., Edwards-Leeper, L., Ehrbar, R., Ehrensaft, D., Eisfeld, J., Elaut, E., Erickson-Schroth, L., Feldman, J. L., Fisher, A. D., Garcia, M. M., Gijs, L., Green, S. E., Hall, B. P., Hardy, T. L. D., Irwig, M. S., Jacobs, L. A., Janssen, A. C., Johnson, K., Klink, D. T., Kreukels, B. P. C., Kuper, L. E., Kvach, E. J., Malouf, M. A., Massey, R., Mazur, T., McLachlan, C., Morrison, S. D., Mosser, S. W., Neira, P. M., Nygren, U., Oates, J. M., Obedin-Maliver, J., Pagkalos, G., Patton, J., Phanuphak, N., Rachlin, K., Reed, T., Rider, G. N., Ristori, J., Robbins-Cherry, S., Roberts, S. A., Rodriguez-Wallberg, K. A., Rosenthal, S. M., Sabir, K., Safer, J. D., Scheim, A. I., Seal, L. J., Sehoole, T. J., Spencer, K., St. Amand, C., Steensma, T. D., Strang, J. F., Taylor, G. B., Tilleman, K., T’Sjoen, G. G., Vala, L. N., Van Mello, N. M., Veale, J. F., Vencill, J. A., Vincent, B., Wesp, L. M., West, M. A., & Arcelus, J. (2022). Standards of care for the health of transgender and gender diverse people (Version 8). WPATH.

Heumann, V. (Trans.). (2024). Standardy péče o transgender a genderově rozmanité osoby (Verze č. 8). Národní ústav duševního zdraví. ISBN 978-80-87142-62-2. (Original work published 2022).

Původní dokument: WPATH © 2022
Český překlad: Viktor Heumann © 2024

 

O publikaci

Standardy péče o zdraví transgender a genderově rozmanitých osob, verze č. 8

World Professional Association for Transgender Health (WPATH)

Péče o transgender osoby je interdisciplinární obor, který prochází dynamickým vývojem. V posledním desetiletí došlo k nebývalému nárůstu počtu a reprezentace transgender a genderově rozmanitých (TGR) osob vyžadujících podporu a péči potvrzující jejich gender, a zároveň se v této oblasti výrazně rozrůstá vědecké poznání. Světová profesní asociace pro transgender zdraví (WPATH) je mezinárodní multidisciplinární profesní asociace, jejímž posláním je podporovat péči založenou na vědeckých důkazech, vzdělávání, výzkum, veřejnou politiku a respekt v oblasti transgender zdraví. Jedním z hlavních cílů asociace WPATH je prosazovat nejvyšší standardy zdravotní péče o TGR osoby prostřednictvím Standardů péče (SOC). 

Rámcovým cílem SOC-8 je poskytnout odborníkům a odbornicím ve zdravotnictví klinické pokyny v oblasti péče o transgender a genderově rozmanité (TGR) osoby za účelem zajištění bezpečně a efektivní cesty k dosažení trvalého osobního komfortu v souladu s jejich genderovou identitou a optimalizace jejich celkového zdraví, psychické pohody a seberealizace.

SOC-8 vychází z nejlepších dostupných vědeckých poznatků a odborného konsenzu v oblasti transgender zdraví a obsahují 18 kapitol s doporučeními pro odborníky a odbornice pracující s TGR osobami. Každé doporučení je doplněno vysvětlujícím textem s příslušnými odkazy. Obecné oblasti týkající se transgender zdraví jsou tématem kapitol Terminologie, Globální uplatnění, Odhad velikosti populace a Vzdělávání. Kapitoly týkající se rozmanité populace TGR osob zahrnují Posouzení dospělých, Dospívající, Děti, Nebinární osoby, Eunuchy a Intersex osoby a osoby žijící v Institucionálním prostředí. V neposlední řadě obsahují SOC-8 kapitoly věnované genderově afirmativní péči jako Hormonální terapie, Operace a pooperační péče, Hlas a komunikace, Primární péče, Reprodukční zdraví, Sexuální zdraví a Duševní zdraví.

Doporučení uvedená v SOC-8 jsou flexibilní, aby dokázala vyhovět různým potřebám z hlediska zdraví TGR osob v různých globálních kontextech. Navzdory této flexibilní povaze však přinášejí pokyny pro optimalizaci zdravotních služeb pro osoby prožívající genderový nesoulad. Kritéria uvedená v tomto dokumentu představují klinická doporučení, která mohou odborníci a odbornice ve zdravotnictví na základě konzultace s TGR osobami uzpůsobit dle místního kontextu.

Vydání a překlad publikace byl podpořen z projektu: Trans E-Health- duševní pohoda a intervence pro transgender a genderově různorodé osoby (CZ.03.03.01/00/22_021/0001871).