Vzdělávací akce -> Spin-off: Specifika a možnosti založení spin-off společnosti ve státní příspěvkové organizaci

Název akceSpin-off: Specifics and possibilities of establishing a spin-off company in a state-subsidized organization
Bližší specifikace akceObsah semináře bude zaměřen na problematiku zakládání spin-off společností. Vzhledem k tomu, že tato problematika úzce navazuje na problematiku forem transferu a typů transferovaných výsledků bude tato problematika v úvodu s účastníky zopakována. Seminář se zaměří na možné formy založení spin-off společnosti v prostředí přímo řízené příspěvkové organizace a jejich potenciálních partnerů. V rámci semináře budou diskutovány aktuální trendy a případy dobré praxe. Seminář bude veden diskusní formou. Okruh a detail diskuse nad jednotlivými tématy bude operativně upraven dle preferencí účastníků.
PřednášejícíMgr. Matej Kliman, Advokacie – Ochrana duševního vlastnictví – Transfer znalostí
Datum10.03.2021
Čas10:00
Poznámka
Komu je akce určena
Komu je akce určena – bližší specifikaceodborné veřejnosti
Místo konánímístnost 401.46 a online
Typ akceOutbreading seminář (VP pro jiná VP)
OrganizátorVP8 Translační neurovědy
Kontaktní osobaIng. Martina Benčíková
Kapacita
Obrázky
 


O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty