Kariérní rozvoj

Klasifikace výzkumníků
https://euraxess.ec.europa.eu/europe/career-development/training-researchers/research-profiles-descriptors
Pozice Stupeň Definice
Pregraduální R0 Student Bc., Mgr. programu
Výzkumník prvního stupně R1 Ukončené VŠ vzdělání - bez studia Ph.D. nebo student Ph.D.
Výzkumník druhého stupně R2 Po získání titulu Ph.D., člen PS
Výzkumník třetího stupně R3 Po získání titulu Ph.D., vede vlastní PS a/nebo získal vlastní GAČR, IGA ev. ekvivalent, nikoliv GAUK
Výzkumník čtvrtého stupně R4 Vedoucí VP a vedení NUDZ pro vědu, výzkum a vzdělávání
Výzkumník prvního   stupně+Lékař R1+D Ukončené VŠ vzdělání bez studia Ph.D. nebo student Ph.D. +   Lékař
Výzkumník prvního   stupně+Psycholog R1+P Ukončené VŠ vzdělání   bez studia Ph.D.  nebo student Ph.D. + Psycholog, bez ohledu na to, jestli je ve specializační přípravě
Výzkumník druhého   stupně+Lékař R2+D Po získání titulu Ph.D., člen PS + Lékař
Výzkumník druhého   stupně+Psycholog R2+P Po získání titulu Ph.D., člen PS + Psycholog
Výzkumník třetího   stupně+Lékař R3+D Po získání titulu Ph.D., vede vlastní PS a/nebo získal vlastní GAČR, IGA ev.ekvivalent,nikoliv GAUK + Lékař
Výzkumník třetího   stupně+Psycholog R3+P Po získání titulu Ph.D., vede vlastní PS a/nebo získal vlastní GAČR, IGA ev.ekvivalent,nikoliv GAUK + Psycholog
Výzkumník čtvrtého   stupně+Lékař R4+D Vedoucí VP a vedení NUDZ pro vědu, výzkum a vzdělávání + Lékař
Výzkumník čtvrtého   stupně+Psycholog R4+P Vedoucí VP a vedení NUDZ pro vědu, výzkum a vzdělávání + Psycholog
 


Pracovní příležitosti Informace pro uchazeče Benefity Pracovní a právní dokumenty Relocation Guide
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty