Aditya Kumar, Ph.D.

Aditya Kumar

Aditya Kumar, Ph.D.

výzkumný a vývojový pracovník, postdoktorand