Alexandre Seillier, Ph.D.

Alexandre Seillier

Alexandre Seillier, Ph.D.

výzkumný a vývojový pracovník
Google Scholar

Alexandre Seillier, Ph.D. je neurovědec s odbornými znalostmi v preklinické neuropsychofarmakologii a hlubokým vhledem do mnoha behaviorálních paradigmat a zvířecích modelů. Ve své výzkumné práci se zaměřuje na pochopení neuropsychofarmakologických základů sociálního stažení spojeného s neuropsychiatrickými poruchami, zejména schizofrenií.

Dr. Seillier získal bakalářský titul v oboru biologie (buněčná biologie a fyziologie) na Univerzitě Henryho Poincaré (Nancy, Francie) a magisterský titul v oboru neurovědy (behaviorální a kognitivní neurovědy) na Univerzitě Louise Pasteura (Štrasburk, Francie). Poté získal doktorandské stipendium přidělené francouzským ministerstvem pro národní vzdělávání, výzkum a technologie, aby mohl pokračovat ve výzkumné přípravě ve Štrasburku, kde v roce 2004 dokončil doktorské studium v oboru neurověd.

Jako postdoktorand Následně se aktivně podílel na novém definování "kanabinoidní hypotézy schizofrenie", za což obdržel několik ocenění od Společnosti pro neurovědy. Vzhledem ke svým úspěchům byl Dr. Seillier v roce 2010 povýšen na pozici výzkumného pracovníka fakulty. Jako instruktor na katedře farmakologie na University of Texas Health Science Center v San Antoniu se zaměřil na výzkum role, kterou hraje endokanabinoidní systém u schizofrenie, se zvláštním důrazem na negativní symptomatologii tohoto onemocnění.

Před nástupem do Národního ústavu duševního zdraví působil jako podnikatel a nezávislý konzultant. Je zakladatelem společnosti CogitActive.