RNDr. David Kolář, Ph.D.

David Kolář

RNDr. David Kolář, Ph.D.

výzkumný pracovník
Google Scholar

RNDr. David Kolář, Ph.D. vystudoval doktorský studijní program na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde také několik let působil. V rámci Centra výzkumu spánku a chronobiologie se podílí na výzkumu inter regulace metabolismu a cirkadiánního systému. Současně se také podílí na Preklinickém výzkumném programu NUDZ v oblasti schizofrenie a validaci animálních modelů na geneticky pozměněném pozadí (GMO) ve spolupráci s Fyziologickým ústavem Akademie věd ČR. I v této oblasti se primárně soustředí na obecnou úlohu metabolických drah, zvláště na mitochondriální respiraci, dysbalanci mezi respirací, oxidativním poškozením a kapacitou antioxidačního systému na buněčné a tkáňové úrovni. Je autorem, či spoluautorem řady odborných publikací.