MUDr. Eliška Nosková

Eliška Nosková

MUDr. Eliška Nosková

lékařka, výzkumná pracovnice
Google Scholar

MUDr. Eliška Nosková pracuje jako sekundární lékařka na klinice Národního ústavu duševního zdraví od roku 2016. Specificky se ve své klinické praxi věnuje skupinové terapii zaměřené na úzkostné poruchy u hospitalizovaných pacientů pomocí metod kognitivně-behaviorální terapie. Nyní je frekventantkou KBT výcviku. Zároveň se jako výzkumný pracovník věnuje studiu v rámci preklinického a klinického výzkumu u těchto obtíží. Je studentkou postgraduálního programu oboru Neurověd na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde se detailněji zabývá výzkumem neurobiologických korelátů u obsedantně-nutkavé poruchy. Je autorkou několika článků, jak v českých, tak v zahraničních periodikách.