Bc. Klára Tučková

Klára Tučková

Bc. Klára Tučková

laborant
Google Scholar

Bc. Klára Tučková je studentkou druhého ročníku magisterského studia na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, Katedra zoologie. V Národním ústavu duševního zdraví působí pod školitelem Dr. Tomášem Petráskem. Pracují hlavně na potkaních modelech a na výzkumu zabývající se duševními nemocemi jako jsou poruchy autistického spektra nebo schizofrenie. Do budoucna by se v tomto směru chtěli zabývat Alzheimerovou nemocí.