MSc. Kristína Holubová

Kristína Holubová

MSc. Kristína Holubová

doktorand

Mgr. Kristína Holubová pracuje ve skupině Experimentální psychofarmakologie jako výzkumná a vývojová pracovnice. Je absolventkou Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde obhájila diplomovou práci v oboru zoologie zaměřenou na etologii a ekologii. V současné době se v NUDZ věnuje testování nových farmak v animálních modelech schizofrenie, deprese a Alzheimerovy nemoci. V neposlední řadě se zabývá studiem neurobiologických mechanismů zodpovědných za propuknutí a progresi výše zmíněných onemocnění. V práci zodpovídá za plánování, provádění a analýzu behaviorálních experimentů.