MUDr. Matěj Kučera

Matěj Kučera

MUDr. Matěj Kučera

výzkumný a vývojový pracovník
Google Scholar

MUDr. Matěj Kučera vystudoval všeobecné lékařství na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a v současné době je doktorandem pod společným vedením na Univerzitě Karlově v Praze a Vrije Universiteit, Amsterdam. Téma jeho diplomové práce je „Prevence demence a související náklady v České republice“.

Od roku 2018 působí jako vědecký pracovník na oddělení sociální psychiatrie Národního ústavu duševního zdraví a datový specialista v projektu Destigmatizace, který je součástí reformy psychiatrické péče v ČR. Ve své výzkumné práci se zaměřuje na témata, jako je prevalence deprese u seniorů, destigmatizace lidí s duševním onemocněním a psychická a emoční pohoda nadaných dětí.