RNDr. Nikola Leca, Ph.D.

Nikola Leca

RNDr. Nikola Leca, Ph.D.

výzkumná a vývojová pracovnice