PhDr. Petr Winkler, Ph.D.

Petr Winkler

PhDr. Petr Winkler, Ph.D.

ředitel

PhDr. Petr Winkler, Ph. D. je ředitelem Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ), předního českého centra pro výzkum, implementaci, vzdělávání a klinickou péči v oblasti duševního zdraví. Zároveň řídí Spolupracující centrum Světové zdravotnické organizace (WHO CC) pro výzkum a rozvoj duševního zdraví, působí jako senior editor ve vědeckém časopisu Cambridge Prisms: Global Mental Health a jako člen představenstva mezinárodní neziskové organizace Human Rights in Mental Health-FGIP. 

Winkler získal titul doktora z filozofie (PhDr.) v oboru Sociální práce a sociální politiky na Filozofické fakultě Karlovy univerzity v Praze. Pokračoval doktorským studiem zaměřeným na zdravotnické služby a populační výzkum se specializací v ekonomii zdravotnictví na  Institutu psychiatrie, psychologie a neurověd na univerzitě King´s College London ve Velké Británii, které dokončil v roce 2020. 

V roce 2015 založil v nově vzniklém Národním ústavu duševního zdraví (NUDZ) oddělení veřejného duševního zdraví, které bylo v únoru 2021 designováno jako spolupracující centrum Světové zdravotnické organizace. V poslední dekádě hrál významnou roli v tvorbě a implementaci reformy péče o duševní zdraví v České republice. Podílel se na přípravě a vedení tří národních projektů zaměřených na destigmatizaci a podporu duševní gramotnosti, implementaci mechanismů včasného odhalení a intervencí u závažných duševních onemocnění, a posílení na důkazech založeného systému rozvoje péče o duševní zdraví v Česku. 

Winkler pravidelně publikuje ve vysoce impaktovaných vědeckých časopisech v oboru a je rovněž spoluautorem vládou schválených národních akčních plánů pro duševní zdraví (NAPDZ 2030) a prevence sebevražd (NAPPS 2030). Ve své profesní i výzkumné praxi se zaměřuje zejména na zlepšování stavu péče o duševní zdraví ve střední a východní Evropě. V současné době vede také několik projektů zaměřených na psychosociální pomoc a podporu duševního zdraví válečných uprchlíků z Ukrajiny.