Mgr. Renáta Androvičová, Ph.D.

Renáta Androvičová

Mgr. Renáta Androvičová, Ph.D.

výzkumný a vývojový pracovník
Google Scholar

Mgr. Renáta Androvičová, Ph.D. vede Divizi pro sexuální patologii v rámci Centra pro sexuální zdraví a intervence Dr. Kateřiny Klapilové. Dr. Androvičová vystudovala magisterský program psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a následně doktorský program Neurovědy na 3. lékařské fakultě téže univerzity.

Cílem Divize je výzkum etiologie parafilií (dříve sexuálních deviací) a sexuality psychiatrických pacientů, a rovněž výzkum determinant online a offline sexuálního násilí a zneužívání. Divize využívá široké spektrum výzkumných nástrojů, od rozhovorů, pozorování a kvalitativních metod, přes dotazníková šetření až po psychofyziologická měření (například zobrazování mozku, měření tělesného vzrušení a eyetracking).

Divize spolupracuje s Medizinische Hochschule Hannover a nejnověji také s Amsterdam Medical Centre, na poli výzkumu genetických determinant hypersexuality a sexuálního násilí. Dr. Androvičová a její kolegové drží dvě ocenění za nejlepší přednášky z významné mezinárodní konference Evropské společnosti pro sexuální medicínu z let 2019 a 2022. V roce 2022 získala Dr. Androvičová za svůj mezioborový výzkumný projekt sexuálního násilí tzv. Seal of Excellence ve vysoce kompetitivní soutěži Marie Sklodowska Curie Action pro mladé vědce.