RNDr. Viera Kútna, Ph.D.

Viera Kútna

RNDr. Viera Kútna, Ph.D.

výzkumná a vývojová pracovnice