Centrum pro léčbu rezistentní deprese

Vzniklo v červenci 2005 na Psychiatrickém centru Praha a jeho činnost pokračuje i nově otevřeném Národním ústavu duševního zdraví. Nezměněným cílem je poskytovat co nejkvalitnější péči v oblasti diagnostiky, diferenciální diagnostiky, psychologických vyšetření a léčby v rámci hospitalizace.

Centrum nabízí

 • kompletní diferenciálně diagnostický program pro pacienta trpícího depresivními obtížemi, která nedostatečně reagují na předchozí léčbu (elektroencefalografické vyšetření, magnetická rezonance, standardní a specializovaná laboratorní vyšetření, psychologické vyšetření),
 • léčbu založenou na důkazech (evidence-based) a na základě mezinárodních i domácích vodítek v léčbě depresivní poruchy,
 • léčbu spočívající v kombinaci farmakoterapie (včetně moderních postupů v léčbě rezistentní deprese, např. augmentace či kombinace antidepresivní léčby) či jiných biologických léčebných metod (elektrokonvulzivní terapie, repetitivní transkraniální magnetická stimulace) se skupinovým psychoterapeutickým režimem oddělení (skupinová psychoterapie, léčebná tělesná výchova, pracovní terapie, relaxace, psychogymnastika),
 • možnost zařazení do projektů zabývajících se výzkumem účinnosti léčebných postupů, spokojenosti s léčbou, souvislosti osobnostní struktury a výsledku léčby aj.,
 • možnost indikované rehospitalizace při novém výskytu depresivních obtíží,
 • příjemné prostředí oddělení
 • vstřícný a odborně erudovaný personál,
 • možnost přijetí pacienta z celé ČR bez ohledu na místo trvalého bydliště.


Klíčové osoby

doc. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.
e-mail: martin.bares@nudz.cz, tel. 283 088 312
Vedoucí lékař oddělení, 2 atestace z psychiatrie, osvědčení k výkonu systematické psychoterapie (psychoterapeutická atestace), pětiletý výcvik ve skupinové psychoterapii, tříletý výcvik v kognitivně-behaviorální psychoterapii, roční výcvik v C-C psychoterapii (Rogersovská psychoterapie). Autor kapitoly „Depresivní porucha“ a spoluautor kapitol Repetitivní transkraniální magnetická stimulace a Psychické poruchy v graviditě a laktaci v knize „Postupy v léčbě psychických poruch“ (2004, 2008) a autor a spoluautor původních i přehledných prací o léčbě a predikci účinku léčby depresivní poruchy v českých i zahraničních psychiatrických časopisech.
 
MUDr. Tomáš Novák, Ph.D.
e-mail: tomas.novak@nudz.cz, tel.: 283 088 314
Sekundární lékař oddělení, 2 atestace z psychiatrie, výcvik v dynamické a kognitivně-behaviorální psychoterapii a rodinné pst. Odborný zájem o diagnostiku a léčbu bipolární afektivní poruchy a depresivní poruchy, spoluautor léčebných doporučených postupů v léčbě deprese (v knize „Postupy v léčbě psychických poruch“ (2008), vede Registr klinických dat pacientů s bipolární poruchou. Držitel Hlávkovy ceny pro rok 2007 za odbornou publikační aktivitu autorů do 33 let.
 
doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D.
e-mail: marek.preiss@nudz.cz, tel. 283 088 222
Atestovaný klinický psycholog se zaměřením na neuropsychologii, poruchy osobnosti a afektivní poruchy, v těchto oblastech také publikuje. Editor a spoluautor monografie „Klinická neuropsychologie“, spoluautor knihy „Psychické trauma a jeho terapie“, autor kapitol o neuropsychologii v několika dalších monografiích.


Výzkumné studie, které proběhly v rámci Centra pro léčbu rezistentní deprese

 • Prospektivní, randomizované hodnocení účinnosti léčby monoterapií antidepresivy a kombinací antidepresiv u pacientů s rezistentní depresivní poruchou
 • Předpověď léčebné odpovědi na antidepresiva pomocí kvantitativní elektroencefalografe
 • Sledování pacientů s rezistentní depresí
 • Předpověď léčebné odpovědi u depresivní epizody bipolární afektivní poruchy pomocí kvantitativní elektroencefalografie
 • Klinické hodnocení porovnávající účinnost 4týdenní léčby 1Hz repetitivní transkraniální magnetickou stimulací (rTMS) a venlafaxinem u pacientů trpících rezistentní depresivní poruchou - studie byla ukončena v červenci 2008

Aktuálně probíhající výzkumné studie:

 • Sledování antidepresivního účinku ketaminu u pacientů s depresí
 • Identifikace prediktorů odpovědi na léčbu antidepresivy u pacientů s depresivní poruchou.


Připravujeme:

 • Klinické hodnocení porovnávající účinnost 4-týdenní léčby transkraniální stimulací jednosměrným proudem (tDCS) a venlafaxinu u pacientů s rezistentní depresí a účinnost obou metod v prevenci (8 týdnů) znovuvzplanutí (relapsu) depresivních obtíží u pacientů, kteří v akutní fázi studie dosáhli odpovědi na léčbu.

 

 


Profil Organizační schéma Jak se objednat Ambulance Oddělení 1: úzkostné poruchy Oddělení 2: afektivní poruchy Oddělení 3: psychotické poruchy Denní stacionář 1: úzkostné a osobnostní poruchy Denní stacionář 2: úzkostné poruchy Denní stacionář 3: psychotické poruchy Oddělení kognitivních poruch Neurofyziologie a EEG Oddělení spánkové medicíny Neurostimulace MRI Klinická psychologie Fyzioterapie Ergoterapie Sociální služby Specifické léčebné programy Lékaři Ceník Sponzoring Práva pacientů
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kontakty