Sociální služby

Vedoucí
Bc. Markéta Švejdová Jandová
Kontakt
Bc. Markéta Švejdová Jandová; Bc. Barbora Baslová (sociální pracovnice)
telefon:(+420) 283 088 276 ,+4 202 830 882 77
e-mail:marketa.svejdova@nudz.cz, barbora.baslova@nudz.cz


Profil

V Národním ústavu duševního zdraví poskytují sociální pracovníci Odborné sociální poradenství. Cílovou skupinou jsou osoby s chronickým duševním onemocněním a jejich rodinní příslušníci. Poradenství je poskytováno ambulantně po předchozím emailovém  nebo telefonickém objednání na telefonním čísle na níže uvedených kontaktech). Odborné sociální poradenství lze uskutečnit také telefonicky na telefonu 283088276 a 283088153, případně elektronicky na emailu: poradenstvi@nudz.cz.Poradenství poskytují pracovnice sociálního oddělení: Bc. Markéta Švejdová Jandová, Bc. Barbora Baslová a sociální pracovník denního stacionáře 3 Bc. Jakub Sobotka

 

Posláním služby je zlepšit sociální situaci, snižovat míru sociálního vyloučení a chudoby jednotlivců, nebo alespoň zamezit prohlubování tohoto stavu poskytováním poradenské podpory klientům, kteří jsou léčeni v NUDZ, jejich rodinným příslušníkům a blízkým osobám, a klientům, kteří se díky svému neuspokojivému zdravotnímu stavu dostali do vztahových, pracovních nebo existenčních problémů a tyto problémy chtějí řešit. Služba je poskytována i rodinným příslušníkům a blízkým osobám lidí se zkušeností s duševním onemocněním. Pracovníci sociální služby odborné sociální poradenství poskytují klientům informace, rady a podporu. 

 

 

 

Oddělení a denní stacionáře: Sociální pracovníci připravují podklady k vydávání Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti a k Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény, po dobu hospitalizace řeší s pacienty problémy týkající se sociálních otázek (komunikace s ČSSZ, sociálními odbory obecních úřadů, zaměstnavateli, Úřadem práce, soudy, školami atd.), vydávají pacientům potvrzení o hospitalizaci a podílejí se na zajišťování návaznosti následné péče propouštěných pacientů. Sociální pracovníci vedou edukační skupiny na jednotlivých odděleních o sociální problematice (žádosti o invalidní důchod, starobní důchod, možnosti získání sociálních dávek atd.). Sociální pracovníci poskytují základní i odborné sociální poradenství.

 


Aktuální obsazenost oddělení

Sociální pracovníci

Bc. Markéta Švejdová Jandová
Bc. Barbora Baslová

 


Profil Organizační schéma Jak se objednat Ambulance Oddělení 1: úzkostné poruchy Oddělení 2: afektivní poruchy Oddělení 3: psychotické poruchy Denní stacionář 1: úzkostné a osobnostní poruchy Denní stacionář 2: úzkostné poruchy Denní stacionář 3: psychotické poruchy Oddělení kognitivních poruch Neurofyziologie a EEG Oddělení spánkové medicíny Neurostimulace MRI Klinická psychologie Fyzioterapie Ergoterapie Sociální služby Specifické léčebné programy Lékaři Ceník Sponzoring Práva pacientů
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kontakty