Mgr. Anna Francová
výzkumný pracovník
pracoviště:  VP2 Sociální psychiatrie
VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku
v instituci:  2016 - dosud
mobil: (+420) 721 287 429
e-mail: anna.francova@nudz.cz, anya.francova@gmail.com


Odborná příprava a praxe

2014 - 2017: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Obor: jednooborová psychologie (Mgr.)
2017 - 2018: Výzkumný asistent: Department of Cognitive Science, Central European University, Budapešť

Bakalářská disertační práce

2014 - 2014: Měření sociální žádoucnosti v podmínkách zkouškové situace

Magisterská diplomová práce

2016 - 2017: Inhibiční kontrola u obsedantně-kompulzivní poruchy
 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Výzkumné projekty Evropské projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kontakty