Mgr. Anna Reichová
výzkumný a vývojový pracovník
pracoviště:  VP2 Sociální psychiatrie
v instituci:  2018 - dosud
telefon: (+420) 283 088 471
e-mail: anna.reichova@nudz.cz


Anna Reichová, Mgr. je výzkumná a vývojová pracovnice v pracovní skupině výzkumu duševního zdraví dětí a adolescentů v NUDZ. Vystudovala jednooborovou psychologii na FF Univerzity Karlovy a navázala komplexním výcvikem v systemické psychoterapii akreditovaným Evropskou psychoterapeutickou společností (EAP). První zkušenosti s prací s dětmi a mládeží získala při vedení skautského oddílu a dále je prohloubila během svého působení jako psycholožka v Pedaogické-psychologické poradně Středočeského kraje, kde se také senámila se specifiky a výzvami českého vzdělávacího systému. Nyní koordinuje vývojovou a implementační část projektu sociálně-emočního učení a gramotnosti v oblasti duševního zdraví pro žáky v základním vzdělávání.

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kontakty