Mgr. Rita Kočárová
výzkumný a vývojový pracovník
pracoviště:  VP8 Translační neurovědy
v instituci:  2015 - 2018, 2019 - 2021, 2021 - dosud
e-mail: rita.kocarova@nudz.cz
curriculum vitae


Rita Kočárová je výzkumnice, psycholožka a postgraduální studentka klinické psychologie na Univerzitě Karlově v Praze a Národním ústavu duševního zdraví (NIMH CZ), frekventantka výcviku v Gestalt a MDMA-asistované terapii pro post-traumatickou stresovou poruchu (PTSD); zakladatelka mezinárodní iniciativy Beyond Psychedelics a České psychedelické společnosti. Dále má svoji soukromou terapeutickou praxi, kde nabízí mj. i psychedelické poradenství a integraci.

Její výzkum se zaměřuje na psychoaktivní látky s důrazem na psychedelika: zejm. psilocybin, ayahuascu, MDMA, 5-MeO-DMT, sekret z ropuchy Bufo alvarius, yopo, a další. Zaměřuje se na jejich mechanismus fungování, účinek na duševní zdraví u pacientů i zdravých dobrovolníků, jejich možné terapeutické využití, historii psychedelického výzkumu. Je hlavní řešitelkou celonárodní studie mapující fenomén užívání psychedelik v České republice (“Národní psychedelický výzkum”) podpořeného Technologickou agenturou ČR s cílem vývoje návrhu systému služeb pro uživatele psychedelik.

Některá z těchto témat intenzivně studovala také během své výzkumné stáže v Takiwasi Center v Peru v roce 2014, kde se psychoterapie a psychoaktivní rostliny používají k rehabilitaci drogově závislých. Studovala také řadu dalších kontextů po celém světě, kde se užívají psychedelické látky (Mexiko, Venezuela, Austrálie, Kolumbie, Peru aj.) v rámci léčby, seberozvoje a rituálů.

Je členkou České neuropsychofarmakologické společnosti a Platformy pro komplexní přístup k závislostem.

 

Publikační činnost

 

Odborné články s IF:

KOČÁROVÁ, Rita – PREISS, Marek. Psychedelika v péči o duševní zdraví. Československá psychologie 2020.

 

Kapitoly ve vědecké monografii:

KOČÁROVÁR., TYLŠ, F. Psychedelická zkušenost a její význam v psychiatrii. In: Horáček, J., Kesner, L., Höschl, C., Španiel, F. Mozek a jeho člověk, mysl a její nemoc. Praha: Galén, 2016, s. 341-350. ISBN: 978-80-7492-283-1.

WINKLER, Petr – KOČÁROVÁ, Rita. Psychedelic Treatment of Disruptive Personality Patterns. In: WINKELMAN, Michael – SESSA, Ben. 1. vyd. Westport: Praeger. Advances in Psychedelic Medicine: State-of-the-Art Therapeutic Applications. 2019, 232-250.

WINKLER, P., GORMAN, I., KOČÁROVÁR. Use of LSD by mental health professionals. In: Preedy, VR., ed. Neuropathology of Drug Addictions and Substance Misuse - Volume 2: Stimulants, Club and Dissociative Drugs, Hallucinogens, Steroids, Inhalants and International Aspects. New York: Elsevier, 2016, s. 773-781. ISBN: 978-0-12-800212-4.

 

Abstrakty v časopise:

KOČÁROVÁR. AYAHUASCA - na pomezí farmakoterapie a psychoterapie. Jeseník, 06.01.2016 - 10.01.2016. Psychiatrie. 2016, 20(Suppl. 1), 45. ISSN: 1211-7579.

 

Odborné přednášky:

KOČÁROVÁ, Rita. Could psychedelics serve as a prevention of mental health disorders?. World Ayahuasca Conference. Girona, Spain, 2019.

KOČÁROVÁ, Rita. Effect on mental health of inhaling dried secretion from Bufo alvarius toad. World Bufo Alvarius Congress. Mexico City, Mexico, 2019.

KOČÁROVÁ, Rita. Proč by se Gestalt terapie měla zajímat o psychedelika a psychedelika o Gestalt. Československá Gestalt konference. Mikulov, 2019.

KOČÁROVÁ, Rita - CARHART-HARRIS, Robin - HORÁČEK, Jiří. Potential of psychedelics in the prevention of mental health issues. Breaking Convention. London, Great Britain, 2019.

KOČÁROVÁ, Rita - WINKLER, Petr. LSD v Československu. LSD ve vědě a umění. Ostrava, 2018.

KOČÁROVÁ, Rita. Should Psychedelics Become Mainstream?. Rational Drug Regulation. Brno, 2017.

KOČÁROVÁ, Rita. Psychedelics in 60s Czechoslovakia: Implications for Future. Breaking Convention. London, 2017.

KOČÁROVÁR. Psychedelic Research in 60´s: Teachings and Implications for Future. Entheogenesis Australis 2017 Outdoor Psychedelic Symposium. Melbourne, Australia, 2017.

KOČÁROVÁ, Rita. Psychedelic Harm Prevention. Entheogenesis Australis. Melbourne, Australia, 2017.

KOČÁROVÁ, Rita. Beyond Psychedelics: Revisiting the Psychedelic Rennaisance. International Transpersonal Conference. Praha, 2017.

KOČÁROVÁR. Psychoterapeutické implikace užití ayahuascy v léčbě závislostí. 30. česko-slovenská psychoterapeutická konference: Proces změny v psychoterapii. Lázně Jeseník. 2015.

KOČÁROVÁR. Psychedelické látky v psychoterapii. 30. česko-slovenská psychoterapeutická konference: Proces změny v psychoterapii. Lázně Jeseník, 2015.

 
 

Postery:

KOČÁROVÁ, Rita - PROCHÁZKOVÁ, Luisa - DOMINIQUE, Lippelt ...et al. Sekret ze žláz ropuchy Bufo alvarius s obsahem 5-MeO-DMT a jeho vliv na duševní zdraví. Českolovenská Neuropsychofarmakologická konference, Jeseník, 2019.

KOČÁROVÁ, Rita. Human Studies with Psychedelics and Delirogens in the Former Czechoslovakia: Implications for Future Research. Psychedelic Science, Oakland, Kalifornie, 2017.

KOČÁROVÁ, Rita – HYTYCH, Roman. Effective factors of ritual ayahuasca use in the treatment of addictions in the psychotherapeutic context. Interdisciplinary Conference on Psychedelic Research, Amsterdam, Holandsko, 2016.

 

Uspořádání konference:

Československé psychedelické fórum (Executive Director). Praha, 2019.

Velký psychedelický pátek - Psychedelika, věda a spiritualita (Executive Director). Praha, 2019.

Beyond Psychedelics 2018 – Global Multidisciplinary Forum (Executive Director). 21st – 24th of June, Praha, 2018.

International Transpersonal Conference 2017 (Program Coordinator). Praha, 2017.

Young Psychiatrists Network Meeting 2017 (Chief Coordinator). Praha, NÚDZ, 2017.

Beyond Psychedelics 2016 – Global Multidisciplinary Forum (Executive Director). 30th of September – 2nd of October, Prague, 2016.

Česká transpersonální konference (Executive Board Member). Praha, 2016.

Beyond Stigma, Towards Equity: International Conference on Mental Health-Related Stigma and Discrimination (Chief coordinator). Praha, Filozofická fakulta UK, 2016.

 

Uspořádání workshopu:

Psychedelic Integration. workshop. Praha, 2018.

Leadership and professional skills in psychiatry and neurology. Praha, 2018.

 

Popularizační přednášky:

Lesk a bída psychedelického výzkumu v ČSSR. 75. Narozeniny LSD, Praha, 2018.

Lekce z psychedelického dějepisu. Praha, 2018.

Psychedelika jako cesta ke zdraví?. Festival Evolution, Praha, 2018.

Trnitá je cesta psychedelická. FuckUp Nights Prague, Praha, 2018.

Výzkum LSD v ČSSR. Million Marihuana March, Praha, 2018.

Psychedelics as Universal Tools. Samsara, Budapešť, 2018.

Psychedelika v Čechách. Kladno, 2017.

Beyond Psychedelics: Revisiting „Psychedelic Rennaisance“. Festival O.Z.O.R.A., Budapešť, 2017.

Psychedelika v Čechách. Žižkovská noc, Praha, 2016.

 

Rozhovory:

Čeští vědci zkoumají dopady psychedelik na člověka. Už za několik let by jimi terapeuti mohli léčit deprese. Andrea Skalická a Martin Kuchařík, Český rozhas – Magazín Leonardo, 2019.

Vědce zajímá, jaké dopady má užívání psychedelik. Andrea Skalická a Martin Kuchařík. Český rozhlas Plus, 2019.

Psychedelika a konopí. Výzkum určený pro všechny. Prima Zoom, 2019.

Proč je účinná látka extáze nadějný lék, vysvětlila psycholožka. Rozstřel na iDnes.cz, 2019.

Houbičky proti depresi. Ivana Karásková, MF DNES, 2018.

Psychedelické látky jako léčiva. Vědci na konferenci promluví o jejich přínosu. Michaela Lišková, Pražský deník, 2018.

Z čeho nás vyléčí žába úsvitu? Jed ropuchy coloradské umožňuje mystické zážitky, “kvantový skok” do vesmíru, ale možná i pomoc drogově závislým. Zuzana Válková, Ego! Magazín Hospodářských novin, 2018.

Místo antidepresiv drogy: LSD a lysohlávky podle expertky léčí mnohé potíže. Budou na předpis?. Renata Vyšínová, Proženy, 2017.

Trip za zdravou duší. Petra Dlouhá, Finmag, 2017.

Ayahuasca and Avocados: A Conversation with Rita Kočárová. Wesley Thoricatha, Psychedelic Today, 2017.

Beyond Psychedelics: První globální psychedelické fórum v České republice. Matěj Kučera, Regenerace, 2016.

Epizoda 9: Rita Kočárová. Dan Tržil, Proti proudu, 2016.

 

Popularizační články:

KOČÁROVÁ, Rita. Psychedelic Chaos. PsyPress, 2018.
KOČÁROVÁ, Rita. Česká psychedelická republika. Aktuálně.cz, 2016.
KOČÁROVÁ, Rita. Psychedelic Renaissance in the Czech Republic. PsyPress, 2016. Česká verze: Psychedelická renesance v České republice.
KOČÁROVÁ, Rita. Proti kouření i úzkosti. A2, 2015.
KOČÁROVÁ, Rita. Extáze. Může léčit?. Psychologie dnes, 2015.
KOČÁROVÁ, Rita. Po LSD ti vykrvácí mozek aneb síla medií a její dopad na lidská práva. Aktuálně.cz, 2015.
KOČÁROVÁ, Rita. Roste v džungli naděje pro závislé?. Psychologie.cz, 2014.
KOČÁROVÁ, Rita. LSD opět na scéně. Psychologie.cz, 2014.
KOČÁROVÁ, Rita. Ayahuasca. Džungle nabízí lék na závislosti. Psychologie dnes, 2014.
KOČÁROVÁ, Rita. Extáze jako lék. Psychologie.cz, 2013.

Odborná příprava a praxe

2006 - 2009: Bakalářské studium Religionistiky (FF MU)
2009 - 2010: Osobní asistentka pro lidi se zdravotním postižením - Domov pro mne z.s.
2013 - 2014: Terénní pracovnice v drogových službách - Podané ruce z.s.
2014 - 2014: Poradna pro rodiny, manželství a mezilidské vztahy (stáž)
2014 - 2014: Psychologická stáž a sebezkušenost s ayahuascou-asistovanou psychoterapií
2015 - 2015: Výzkumná a vývojová pracovnice v Národním ústavu duševního zdraví
2015 - 2015: Logoterapie a existenciální analýza (kurz)
2015 - 2015: Kurz krizové intervence
2015 - 2015: Psychoanalytická sebezkušenostní skupina
2015 - dosud: Systematický psychoterapeutický výcvik Gestalt Studia
2016 - 2016: Postgraduální studium (PhD), obor Klinická psychologie (FF UK, školitel prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D., FCMA)
2016 - 2016: Kurz pro psychedelické sittery
2016 - dosud: Výzkumnice ve studii “Animální a humánní serotonergní model schizofrenie: validita hodnocená pomocí qEEG a fMRI”
2017 - 2017: Psychedelická integrace
2017 - 2017: Výcvik v MDMA-asistovaná terapii pro post-traumatickou stresovou poruchu
2017 - dosud: Hlavní řešitelka projektu "Fenomenologie a účinek na duševní zdraví přírodní substance obsahující 5-MeO-DMT: observační studie"
2019 - 2019: Kurz psychedelické krizové intervence a minimalizace rizik
2019 - 2019: Psychedelická terapie a holotropní dýchání
2019 - 2019: Terapeut pracující s traumatizovaným klientem
2019 - dosud: Hlavní řešitelka projektu "Aplikace výzkumných metod při tvorbě návrhu systému služeb pro uživatele psychedelických látek (TJ02000156)" podpořeného TAČR, Program Zéta

Členství v profesních organizacích

2016 - 2020: Česká neuropsychofarmakologická společnost (ČNPS)

Bakalářská disertační práce

2007 - 2011: Hodnotové orientace příslušníků taneční subkultury

Magisterská diplomová práce

2011 - 2016: Účinné faktory rituálního užití ayahuascy při léčbě závislostí v psychoterapeutickém kontextu

Pedagogická činnost

2018 - 2019: Externí konzultantka bakalářské práce: Michaela Plevková (FF UP) - Vliv mystické zkušenosti indukované inhalací sekretu ze žláz ropuchy Bufo Alvarius na vybrané psychologické aspekty
2019 - 2020: Školitelka bakalářské práce: Anna Horáková (FF UK) - Psychedelická zkušenost a postoj ke smrti
2019 - 2020: Školitelka bakalářské práce: Hana Tenglerová (FF UK) - Význam zkušenosti s "extází" (MDMA) v partnerských vztazích
2019 - 2020: Školitelka bakalářské práce: Nikola Blažková (FF UK) - Užívání psychedelických látek a well-being
2019 - 2020: Externí konzultantka bakalářské práce: Klára Böhmová (Prague College of Psychosocial Studies) - Specifika náročné zkušenosti s 5-MeO-DMT
2019 - 2020: Externí konzultantka bakalářské práce: Bc. Michal Hrozáň (FF MU) - Fenomén psychedelík z pohľadu odborníkov na duševné zdravie

Disertační práce

2016 - dosud: Souvislost psychedelické zkušenosti a vybraných psychologických fenoménů

Publikace


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Databáze všech publikací NUDZ

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty