Mgr. Tomáš Formánek
výzkumný a vývojový pracovník
pracoviště:  VP2 Sociální psychiatrie
e-mail: tomas.formanek@nudz.cz


Jsem výzkumník na oddělení Sociální psychiatrie a PhD student na oddělení Psychiatrie na univerzitě v Cambridge.

Jsem zapojen především do realizace celonárodních populačních šetření zaměřených na prevalenci duševních onemocnění a do utilizace českých zdravotnických registrů k výzkumu v oblasti duševního zdraví. Můj hlavní badatelský zájem je ve využívaní registrových dat k výzkumu komorbidity (psychiatrické i somatické) u lidí s duševním onemocněním a ve výzkumu disability, mortality a dalších zdravotních dopadů souvisejících s komorbiditou. Kromě toho se zajímám o komputační aspekty psychiatrické epidemiologie.

ORCID ID

 


Publikace


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Databáze všech publikací NUDZ

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty