prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D., FCMA
náměstek pro vědu a výzkum, lékař, výzkumný a vývojový pracovník, pedagog 3. LF UK
pracoviště:  VP6 Elektrofyziologie mozku
VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku
Léčebná péče: Neurostimulace
v instituci:  1995 - dosud
telefon: (+420) 283 088 412, (+420) 283 088 413
e-mail: jiri.horacek@nudz.cz


Odborná příprava a praxe

1985 - 1991: Student Lékařské fakulty, Karlova universita, Plzeň Studijní pobyt, Hospital Provincial, Toledo, Španělsko Student, Postgraduate medical development program for clinical trials and GCP, Basel, Switzerland
1992 - 1995: Psychiatrické oddělení Nemocnice Ostrov, lékař
1992 - 1996: Výcvik skupinové psychoterapie
1993 - 1995: Výuka psychiatrie, Střední zdravotnická škola, Karlovy Vary
1994 - 1995: Zástupce primáře, Nemocnice Ostrov
1994 - 2006: Odborný asistent na 3. lékařské fakultě Karlovy University, Praha – včetně zodpovědnosti za pre-klinický výcvik a semináře, přednášková činnost, individuální výuka
1995 - dosud: Lékař, výzkumný pracovník, Psychiatrické centrum Praha
1997 - 2002: Postgraduální studium (Ph.D.) v oboru neurověd, Karlova Univerzita, Praha
2003 - dosud: Školitel posluchačů doktorského studijního programu “Neurovědy” 1. LF UK
2004 - 2009: Docent psychiatrie
2009 - dosud: Profesor psychiatrie

Členství v profesních organizacích

1995 - dosud: Česká neuropsychofarmakologická společnost
1995 - dosud: Psychiatrická společnost České lékařské společnosti JEP
1999 - dosud: Česká neuropsychofarmakologická společnost, Člen výkonné komise
2003 - 2005: Česká neuropsychofarmakologická společnost, Vědecký tajemník
2004 - dosud: Oborová rada pro klinickou psychologii při FF UK v Praze
2004 - dosud: Centrum postgraduálního doktorského studia biomedicíny, Univerzita Karlova, Akademie věd České republiky , Člen koordinační rady
2005 - 2007: Česká neuropsychofarmakologická společnost, Místopředseda
2005 - dosud: Collegium Internationale Neuropsychopharmacologicum (CINP)
2007 - dosud: Předseda České neuropsychofarmakologické společnosti

Získaná ocenění

1997 - 1998: Cena České neuropsychofarmakologické společnosti za nejlepší poster na 40. psychofarmakologickém kongresu
1999 - 1999: Cena České neuropsychofarmakologické společnosti za nejlepší publikaci: HORÁČEK, Jiří and KUZMIAKOVÁ, Marianna and HÖSCHL, Cyril et al. The relationship between central serotonergic activity and insulin sensitivity in healthy volunteers. Psychoneuroendocrinology 1999, vol. 24, no. 8, p. 785-797
2006 - 2006: Werner Hermann Memorial Award - International Pharmaco-EEG Society Symposium (IPEG) za rok 2006 (za práci J. Horáček, M. Brunovský et al.: The Effect of Low-frequency rTMS on Low Resolution Brain Electromagnetic Tomography (LORETA) and Regional Brain Metabolism (PET) in Schizophrenia with Auditory Hallucinations)
2009 - 2009: 3rd place- Free Oral Communication For Outstanding Contribution, 6th Joint ECNS-ISNIP Conference, 9.-12.September 2009, Intercontinental hotel Buckhead, Altanta, Georgia, USA (Awarded 11th of September, 2009.)
2009 - 2009: "Senior Research Fellow" of the Bedfordshire CMHR in associatin with the University of Cambridge
2010 - 2010: Cena ČNPS za nejlepší klinickou práci publikovanou v roce 2010 (HORÁČEK, Jiří et al., Subanesthetic dose of ketamine decreases prefrontal theta cordance in healthy volunteers: implications for antidepressant effect. Psychological Medicine 2010, vol.40, no.9, p.1443-1451.).
2010 - 2010: Poster Prize Adward, XXVII CINP Congress, 6.-10.June 2010, Hong Kong, China. (Awarded 9th June 2010, Tomas Palenicek, Czech republic) P-20-075- The effect of ketamine on sensorimotor gating, EEGH spectra and conherence – comparison of human and animal data
2017 - 2017: Cena ČNPS, zvláštní cena za vědeckou reakci na aktuální problémy: KESNER L., HORÁČEK J., ADÁMEK P., BUCHTÍK M., FAJNEROVÁ I., GRYGAROVÁ D., KOZELKA P., NEKOVÁŘOVÁ T., ŠPANIEL F., TINTĚRA J., WEISSOVÁ A. Jak postoje modulují odpověď na mediální zobrazení migrační krize: fMRI studie

Publikace


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Databáze všech publikací NUDZ

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty