Mgr. Michala Krestová, Ph.D. (Kolářová)
výzkumný a vývojový pracovník
pracoviště:  VP1 Experimentální neurobiologie
v instituci:  2011 - dosud
telefon: (+420) 283 088 232
e-mail: michala.krestova@nudz.cz
curriculum vitae


KRESTOVÁ, M., HROMÁDKOVÁ, L., BILKOVA, Z., BARTOŠ, A., ŘÍČNÝ, J. Characterization of isolated tau-reactive antibodies from the IVIG product, plasma of patients with Alzheimer's disease and cognitively normal individuals. Journal of Neuroimmunology. 2017, 2017(313), 1-39. ISSN 0165-5728. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jneuroim.2017.09.011. IF 2.720.

KOLÁŘOVÁ, M., SENGUPTA, U., BARTOŠ, A., ŘÍČNÝ, J., KAYED, R. Tau oligomers in sera of patients with Alzheimer’s disease and aged controls. Journal of Alzheimer´s Disease. 2017, 58(2), 471-478. ISSN 1387-2877. DOI: 10.3233/JAD-170048. IF 3.731.

KRESTOVÁ, M., HROMÁDKOVÁ, L., ŘÍČNÝ, J. Purification of Natural Antibodies Against Tau Protein by Affinity Chromatography. In: Kaveri, Srini, BAYRY, Jagadeeesh (Eds.), Natural Antibodies, Part of the Methods in Molecular Biology book series. New York / Heidlberg: Spronger, 2017, s. 33-44. ISBN: 978-1-4939-7179-4.

Odborná příprava a praxe

2006 - 2009: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem; Přírodovědecký fakulta; obor: Toxikologie a analýza škodlivin, titul: Bc.
2009 - 2011: Univerzita Karlova v Praze; Přírodovědecká fakulta; Klinická a toxikologická analýza, titul: Mgr.
2010 - 2015: Psychiatrické centrum Praha, Laboratoř biochemie a patofyziologie mozku, funkce: Výzkumný a vývojový pracovník
2011 - 2017: Univerzita Karlova v Praze; 3. lékařská fakulta; obor: Biochemie a patobiochemie,titul: PhD
2015 - dosud: Národní ústav duševního zdraví, výzkumný program Experimentální neurobiologie, funkce: Výzkumný a vývojový pracovník

Členství v profesních organizacích

2012 - dosud: Česká neuropsychofarmakologická společnost
2012 - dosud: Společnost pro neurovědy

Bakalářská disertační práce

2006 - 2009: Léčba Alzheimerovy nemoci pomocí inhibitorů acetylcholinesterasy

Magisterská diplomová práce

2009 - 2011: Příprava rekombinantního tau proteinu a jeho použití pro detekci Alzheimerovy nemoci

Získaná ocenění

2012 - 2012: Cestovní stipendium na mezinárodní konferenci Forum of Neuroscience od České neuropsychofarmakologické společnosti
2013 - 2013: Cestovní stipendium, mezinárodní konference ADPD 2013, Česká neuropsychofarmakologická společnost
2014 - 2014: Fond Mobility Univerzity Karlovy na dvouměsíční výzkumnou stáž v na UTMB, Galveston, USA
2014 - 2015: "AVASTipendium pro lidský mozek", šestiměsíční výzkumná stáž u prof. Rakeze Kayeda na UTMB, Galveston, USA
2015 - 2015: Mimořádná cena děkana 3. LF UK za práci Naturally occurring antibodies against protein associated with Alzheimer disease, Studentská vědecká konference 3. LF UK v Praze
2016 - 2016: Cestovní stipendium, mezinárodní konference AAIC 2016, Alzheimer’s Association a Alzheimer nadační fond
2016 - 2016: Stipendium na krátkodobou stáž v laboratoři Prof. Poula Henninga Jensena M.D., Dr. Med. Sci. na Aarhus University, Dept. Of Biomedicine v rámci programu "Young investigator training programme" pořádaného Federací neurovědních společností (FENS)
2017 - 2017: Cena Společnosti pro biologickou psychiatrii za nejlepší původní práci autora do 40 let věku s názvem: Přirozeně se vyskytující protilátky proti neuronálním proteinům
2017 - 2017: Cestovní stipendium, 12th Göttingen Meeting of the German Neuroscience Society 2017, Německá neurovědní společnost

Disertační práce

2011 - 2017: Tau protein a jeho varianty v diagnostice Alzheimerovy nemoci

Publikace


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Databáze všech publikací NUDZ

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty