Ing. Eva Lhotková
výzkumný a vývojový pracovník
pracoviště:  VP6 Elektrofyziologie mozku
v instituci:  2012 - dosud
telefon: (+420) 283 088 211
e-mail: eva.lhotkova@nudz.cz
curriculum vitae


Odborná příprava a praxe:

2008 - 2012:     ČZU v Praze, FAPPZ, obor Zootechnika – Zájmové chovy zvířat (magisterské studium)

2012 - dosud:    Psychiatrické centrum Praha, od roku 2015 Národní ústav duševního zdraví - Výzkumneurobiologie stárnutí,

                        závislostí a závažných duševních poruch (RNDr. Řípová. CSc)

2012:                Kvalifikační kurz pro VŠ pracovníky k získání způsobilosti dle §17 zák. odst. 1 č. 246/1992Sb., získání

                        Osvědčení o odborné způsobilosti k řízení, provádění a kontrole pokusů na zvířatech podle § 17 odst. 1

                        zákona č. 246/1992 Sb.

2014:                Kurz k prodloužení kvalifikace na úseku pokusných zvířat dle §15d odstavce 2  písmeno a) zákona

                        č. 246/1992 Sb., získání Osvědčení o odborné způsobilosti k navrhování pokusů a projektů pokusů

                        dle §17 zák. odst. 1 č. 246/1992Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

2014 - 2015:     Kurz EEG a epileptologie (Dr. Ing. S. Petránek, CSc. MBA)

 

Členství v profesních organizacích:

2014 – dosud     Odborná komise pro ochranu pokusných zvířat, NUDZ

2017 – dosud     Česká neuropsychofarmakologická společnost


Publikace


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Databáze všech publikací NUDZ

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty