Ing. Eva Lhotková
výzkumný a vývojový pracovník
pracoviště:  VP1 Experimentální neurobiologie
v instituci:  2012 - dosud
telefon: (+420) 283 088 211
e-mail: eva.lhotkova@nudz.cz
curriculum vitae


Odborná příprava a praxe:

2008 - 2012:     ČZU v Praze, FAPPZ, obor Zootechnika – Zájmové chovy zvířat (magisterské studium)

2012 - dosud:    Psychiatrické centrum Praha, od roku 2015 Národní ústav duševního zdraví - Výzkumneurobiologie stárnutí,

                        závislostí a závažných duševních poruch (RNDr. Řípová. CSc)

2012:                Kvalifikační kurz pro VŠ pracovníky k získání způsobilosti dle §17 zák. odst. 1 č. 246/1992Sb., získání

                        Osvědčení o odborné způsobilosti k řízení, provádění a kontrole pokusů na zvířatech podle § 17 odst. 1

                        zákona č. 246/1992 Sb.

2014:                Kurz k prodloužení kvalifikace na úseku pokusných zvířat dle §15d odstavce 2  písmeno a) zákona

                        č. 246/1992 Sb., získání Osvědčení o odborné způsobilosti k navrhování pokusů a projektů pokusů

                        dle §17 zák. odst. 1 č. 246/1992Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

2014 - 2015:     Kurz EEG a epileptologie (Dr. Ing. S. Petránek, CSc. MBA)

 

Členství v profesních organizacích:

2014 – dosud     Odborná komise pro ochranu pokusných zvířat, NUDZ

2017 – dosud     Česká neuropsychofarmakologická společnost


Publikace


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Databáze všech publikací NUDZ

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty