MUDr. Anna Bravermanová
doktorand
pracoviště:  VP6 Elektrofyziologie mozku
v instituci:  2009 - dosud
telefon: (+420) 283 088 258
e-mail: anna.bravermanova@nudz.cz


Zájmy

neurologie, neurovědy, EEG, evokované potenciály, psychedelika, paliativní péče

Odborná příprava a praxe

2000 - 2007: 2. lékařská fakulta v Praze
2007 - 2009: lékařka na Neurologickém oddělení, Nemocnice Na Bulovce
2010 - 2011: lékařka na Neurologickém oddělení, Thomayerova nemocnice

Členství v profesních organizacích

2007 - dosud: Česká lékařská komora
2009 - dosud: Česká neuropsychofarmakologická společnost

Specializace

2007 - dosud: Neurologie

Pedagogická činnost

2015 - dosud: Lektor IPVZ v kurzu Základy evokovaných potenciálů

Disertační práce

2009 - dosud: Sluchové kognitivní evokované potenciály a jejich vztah k funkčně-zobrazovacím metodám u schizofrenie

Publikace


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Databáze všech publikací NUDZ

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty