Mgr. et Mgr. Iveta Fajnerová, Ph.D.
výzkumný a vývojový pracovník
pracoviště:  VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku
v instituci:  2012 - dosud
telefon: (+420) 283 088 478, (+420) 283 088 236  (V R)
e-mail: iveta.fajnerova@nudz.cz


Odborná příprava a praxe

2000 - 2005: Magisterské studium-Psychologie, Specializace: klinická psychologie, Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Slovenská republika
2004 - 2007: Bakalářské studium - Biologie, Přírodovědecká Fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Česká republika
2007 - 2011: Magisterské studium - Studijní program: fyziologie živočichů, neurobiologie, Přírodovědecká Fakulta, Univerzita Karlova v Praze
2007 - dosud: Laboratoř Virtuální Reality, Oddělení neurofyziologie paměti, Fyziologický Ústav AV ČR, http://www.fgu.cas.cz/fgu/en/
2008 - dosud: Doktorské studium - Neurovědy, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Česká republika
2012 - 2014: výzkmuný pracovník, dlouhodobá stáž v klinické psychologii, Psychiatrické Centrum Praha, Česká republika, http://www.pcp.lf3.cuni.cz/
2014 - dosud: výzkumný pracovník, psycholog, Národní ústav duševního zdraví

Získaná ocenění

2013: Cena ČNPS za nejlepší ústní sdělení v oblasti Nový výzkum (55. česko-slovenská psychofarmakologická konference, Lázně Jeseník 2013). Fajnerova I, Rodriguez M, Horáček J, Mikoláš P, Dvorská K, Konrádová L, Vlček K, Stuchlík A, Levčík D, Brom C. Vývoj virtuálních prostorových testů pro sledování kognitivního výkonu u schizofrenního onemocnění s ohledem na vliv užívaných psychofarmak
2013 - 2013: Cena NPF za nejlepší poster (II. konference Nuropsychiatrického fóra, Praha 2013). Konrádová L, Fajnerová I, Dvorská K, Levčík D, Mikoláš P, Viktorinová M, Čeplová Z, Kulišťák P, Rodriguez M: Visuospatial functions in schizophrenia.
2015 - 2015: Cena za nejlepší studentské sdělení (čestné úznání). (Mezinárodní konference virtuální rehabilitace ICVR Valencia, 2015).Iveta Fajnerova, Mabel Rodriguez, Kamil Vlcek, Ales Stuchlik, Cyril Brom, David Levcik, Filip Spaniel, Jiri Horacek: Spatial navigation in virtual reality – from animal models towards schizophrenia

Pedagogická činnost

2008 - 2011: přednášející, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze: Psychologické aspekty bolesti – Modul Bolest
2013 - 2014: přednášející, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze: Psychologie v medicín: Psychologie v medicíně – Modul Psychiatrie a klinická psychologie
2014 - 2015: přednášející, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze: Pozornost, učení a paměť - Modul Neurobehaviorální vědy

Publikace

Nejdůležitější publikace

FAJNEROVÁ, I., RODRIGUEZ, M., LEVČÍK, D., KONRÁDOVÁ, L., MIKOLÁŠ, P., BROM, C., STUCHLÍK, A., VLČEK, K., HORÁČEK, J. A virtual reality task based on animal research - spatial learning and memory in patients after the first episode of schizophrenia. Frontiers in Behavioral Neuroscience. 2014, 8(Article Number: 157), 1-15. ISSN 1662-5153. DOI: 10.3389/fnbeh.2014.00157. IF 3.270.

NEKOVÁŘOVÁ, T., FAJNEROVÁ, I., HORÁČEK, J., ŠPANIEL, F. Bridging disparate symptoms of schizophrenia: a triple network dysfunction theory. Frontiers in Behavioral Neuroscience. 2014, 8(171), 1-10. ISSN 1662-5153. DOI: 10.3389/fnbeh.2014.00171. IF 3.270.

FAJNEROVÁ, I., VLČEK, K., BROM, C., DVORSKÁ, K., LEVČÍK, D., KONRÁDOVÁ, L., MIKOLÁŠ, P., UNGRMANOVÁ, M., BÍDA, M., BLAHNA, K., ŠPANIEL, F., STUCHLÍK, A., HORÁČEK, J., RODRIGUEZ, M. Virtual spatial navigation tests based on animal research - spatial cognition deficit in first episodes of schizophrenia. In: Sharkey, P., Pareto, L., Broeren, J. ed. Proceedings of the 10th International Conference on Disability, Virtual Reality and Associated Technologies (ICDVRAT 2014). Reading: The University of Reading, 2014, s. 305-308. ISBN: 978-0-7049-1546-6.

RODRIGUEZ, M., ŠPANIEL, F., KONRÁDOVÁ, L., SEDLÁKOVÁ, K., DVORSKÁ, K., PRAJSOVÁ, J., KRATOCHVÍLOVÁ, Z., LEVČÍK, D., VLČEK, K., FAJNEROVÁ, I. Comparison of visuospatial and verbal abilities in first psychotic episode of schizophrenia spectrum disorder: impact on global functioning and quality of life. Frontiers in Behavioral Neuroscience. 2015, 9(18 December), "Article Number 322". ISSN 1662-5153. DOI: 10.3389/fnbeh.2015.00322. IF 3.392.

HORÁČEK, J., ANDROVIČOVÁ, R., ZAYTSEVA, Y., PÁLENÍČEK, T., TINTĚRA, J., FAJNEROVÁ, I. Vliv užití kanabisu na klidovou sktivitu mozku a kognitivní aktivaci: finální fMRI data. Jeseník, 05.01.2015 - 11.01.2015. Psychiatrie. 2015, 19(Suppl. 1), 11. ISSN: 1211-7579.


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Databáze všech publikací NUDZ

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty