MUDr. Michal Fišer
lékař
pracoviště:  VP7 Diagnostika a léčba duševních poruch
Léčebná péče: Oddělení kognitivních poruch
v instituci:  2014 - dosud
telefon: (+420) 283 088 163
e-mail: michal.fiser@nudz.cz
curriculum vitae


Odborná příprava a praxe

2008 - 2014: Všeobecné lékařství, 3. lékařská fakulta University Karlovy, Praha
2012 - 2014: Vědecký pracovník v Psychiatrickém centru Praha (Laboratoř biochemie a patofyziologie mozku)
2014 - dosud: Sekundární lékař, Neurologická klinika, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha
2014 - dosud: Postgraduální studium (Ph.D.), obor neurovědy, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha (školitel Doc. MUDr. Aleš Bartoš Ph.D.)
2015 - dosud: Postgraduální student, lékař Ordinace pro poruchy paměti, výzkumný pracovník v Národním ústavu duševního zdraví

Členství v profesních organizacích

2014 - dosud: Česká lékařská komora
2015 - dosud: Česká neuropsychofarmakologická společnost
 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Diagnostika a léčba duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Výzkumné projekty Evropské projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kontakty