MUDr. Michal Fišer
lékař
pracoviště:  VP7 Klinický výzkum duševních poruch
Léčebná péče: Oddělení kognitivních poruch
v instituci:  2014 - dosud
telefon: (+420) 283 088 163
e-mail: michal.fiser@nudz.cz
curriculum vitae


Odborná příprava a praxe

2008 - 2014: Všeobecné lékařství, 3. lékařská fakulta University Karlovy, Praha
2012 - 2014: Vědecký pracovník v Psychiatrickém centru Praha (Laboratoř biochemie a patofyziologie mozku)
2014 - dosud: Sekundární lékař, Neurologická klinika, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha
2014 - dosud: Postgraduální studium (Ph.D.), obor neurovědy, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha (školitel Doc. MUDr. Aleš Bartoš Ph.D.)
2015 - dosud: Postgraduální student, lékař Ordinace pro poruchy paměti, výzkumný pracovník v Národním ústavu duševního zdraví

Členství v profesních organizacích

2014 - dosud: Česká lékařská komora
2015 - dosud: Česká neuropsychofarmakologická společnost
 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty