Tereza Příhodová, MA
postgraduální student, psycholog
pracoviště:  VP7 Klinický výzkum duševních poruch
Léčebná péče: Klinická psychologie
v instituci:  2014 - dosud
telefon: (+420) 283 088 225
e-mail: tereza.prihodova@nudz.cz


Absolventka programu Klinické psychologie a poradenství na La Salle University v kooperaci s University of New York in Prague. Ve Spojených státech studovala a získávala klinické i výzkumné zkušenosti po dobu pěti let. V rámci výzkumu se zaobírala těmaty týkající se impulzivity za použití metod oddálené a pravděpodobnostní gratifikace. V současné době se zabývá především oblastí pracovní psychologie, konkrétně výzkumem integrity a výskytu kontraproduktivního chování na pracovištích. Dále spolupracuje na dalších překladech a přenesením nejrůznějších psychologických nástrojů používaných ve Spojených státech do České republiky.


Publikace


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Databáze všech publikací NUDZ

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Výzkumné projekty Evropské projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kontakty