PharmDr. Jan Korábečný, Ph.D.
výzkumný a vývojový pracovník
pracoviště:  VP8 Translační neurovědy
v instituci:  2014 - dosud
mobil: (+420) 724 770 956
e-mail: Jan.Korabecny@nudz.cz, korabecny.jan@gmail.com
curriculum vitae


PharmDr. Jan Korábečný, Ph.D. vystudoval Farmaceutickou fakultu v Hradci Králové (Univerzita Karlova v Praze) v roce 2008. Jeho post-graduální studium probíhalo na Katedře Farmaceutické chemie a kontroly léčiv rovněž na Farmaceutické fakultě v Hradci Králové s úspěšným ukončením studia v roce 2012. V roce 2011 byl zaměstnán na Katedře toxikologie a vojenské farmacie (Fakulta vojenského zdravotnictví, Univerzita obrany). V současné době pracuje jako vedoucí laboratoře organické chemie na Katedře toxikologie a vojenské farmacie, na pozici junior researcher na Centru biomedicínského výzkumu (Fakultnní nemocnice v Hradci Králové) a na stejné pozici v Národním ústavu duševního zdraví (Klecany, Praha). Mezi jeho profesní zájmy patří neurovědy se specializací na vývoj nových antidot při otravách nervově paralytickými látkami, vývoj nových sloučenin pro terapii Alzheimerovy choroby a protinádorová léčiva.

Zájmy

-neurovědy

-molekulově modelovací studie

-organická syntéza

-vývoj nových léčiv

Odborná příprava a praxe

2011 - dosud: Katedra toxikologie a vojenské farmacie, Fakulta vojenského zdravotnictví, Univerzita obrany
2012 - dosud: Centrum biomedicínského výzkumu, Fakultní nemocnice v Hradci Králové
2014 - dosud: Národní ústav duševního zdraví, Klecany

Členství v profesních organizacích

2018 - dosud: Česká společnost chemická
2018 - dosud: Člen spolku pro neurovědy

Magisterská diplomová práce

2003 - 2008: Syntéza substituovaných arylguanidinů jako potenciálních léčiv VI. (školitel: PharmDr. Karel Palát, Ph.D.)

Získaná ocenění

2008 - 2008: ocenění firmy Penta za nejlepší diplomovou práci na Katedře anorganické a organické chemie, Farmaceutické fakulty v Hradci Králové, University karlovy v Praze na téma: Syntéza substituovaných arylguanidinů jako potenciálních léčiv VI.
2010 - 2010: ocenění České neuropsychoframkologické společnosti za nejlepší posterové sdělení na 52. České a slovenské psychofarmakologické konferenci, Lázně Jeseník (Česká republika), 6.-10.1.2010
2013 - 2013: ocenění za nejlepší posterové sdělení na International Conference on Pharmacology and Drug Development Singapore (Singapore) 9. – 11. 12. 2013.
2015 - 2015: ocenění za nejlepší publikaci za rok v oblasti neruověd udělené Českou Alzheimerovskou společností (Nepovimova, E.; Uliassi, E.; Korabecny, J.; Peña-Altamira, L.E.; Samez, S.; Pesaresi, A.; Garcia, G.E.; Bartolini, M.; Andrisano, V.; Bergamini, C.; Fato, R.; Lamba, D.; Roberti, M. Kuca, K.; Monti, B.; Bolognesi, M.L. Multitarget drug design strategy: quinone-tacrine hybrids designed to block amyloid-beta aggregation and to exert anticholinesterase and antioxidant effects. J. Med. Chem. 2014, 57, 8576-8589)
2015 - 2015: ocenění za nejlepší posterové sdělení (Svobodova, L.; Nepovimova, E.; Korabecny, J.; Kucerova-Chlupacova, M.; Kuca, K. Tacrine-Benzothiazole Hybrids - Novel Multitarget Agents To Combat Alzheimer’s Disease. EPSA Annual Congress in Toulouse, Science day (Toulouse, France) 30.3.2015)
2016 - 2016: Cena děkana Fakulty vojenského zdravotnictví za publikační aktivitu v roce 2015
2019 - 2019: Cena manželů Strmiskových za přínos v oblasti výzkumu a poznání Alzheimerovy choroby udělená Nadačním fondem Alzheimer

Specializace

2003 - dosud: organická syntéza
2008 - dosud: vývoj nových léčiv
2008 - dosud: molekulově modelovací studie

Pedagogická činnost

2008 - 2012: Farmaceutická chemie (Katedra Farmaceutické chemie a kontroly léčiv, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova v Praze)
2011 - dosud: vojenské toxikologie (Katedra toxikologie a vojenské farmacie, Fakulta vojenského zdravotnictví, Univerzita obrany)
2016 - 2016: výuka laboratorních cvičení (Katedra chemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Hradec Králové)

Disertační práce

2008 - 2012: Syntéza tetrahydroakridinových inhibitorů acetylcholinesterasy (školitel: doc. RNDr. Veronika Opletalová, Ph.D., školitel specialista: prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D.)

Publikace

Nejdůležitější publikace

KRIŠTOFIKOVÁ, Z., ŘÍČNÝ, J., SOUKUP, O., KORÁBEČNÝ, J., NEPOVIMOVÁ, E., KUČA, K., ŘÍPOVÁ, D. Inhibitors of acetylcholinesterase derived from 7-Methoxytacrine and their effects on the Choline Transporter CHT1. Dementia and Geriatric Cognitive Disorders. 2017, 43(1-2), 45-58. ISSN 1420-8008. DOI: 10.1159/000453256.

GAZOVA, Z., SOUKUP, O., SEPSOVA, V., SIPOSOVA, K., DRTINOVA, L., JOST, P., ŠPILOVSKÁ, K., KORÁBEČNÝ, J., NEPOVIMOVA, E., FEDUNOVA, D., HORAK, M., KANIAKOVA, M., WANG, Z., HAMOUDA, AK., KUČA, K. Multi-target-directed therapeutic potential of 7-methoxytacrine-adamantylamine heterodimers in the Alzheimer's disease treatment. Biochimica et Biophysica Acta-Bioenergetics. 2017, 1863(2), 607-619. ISSN 0005-2728. DOI: 10.1016/j.bbadis.2016.11.020.

JEŘÁBEK, J., ULIASSI, E., GUIDOTTI, L., KORÁBEČNÝ, J., SOUKUP, O., SEPSOVA, V., HRABINOVA, M., KUČA, K., BARTOLINI, M., PE~NA-ALTAMIRA, LE., PETRALLA, S., MONTI, B., ROBERTI, M., BOLOGNESI, ML. Tacrine-resveratrol fused hybrids as multi-target-directed ligands against Alzheimer's disease. European Journal of Medicinal Chemistry. 2017, 127(February), 250-262. ISSN 0223-5234. DOI: 10.1016/j.ejmech.2016.12.048.

ŠPILOVSKÁ, K., ZEMEK, F., KORÁBEČNÝ, J., NEPOVÍMOVÁ, E., SOUKUP, O., WINDISCH, M., KUČA, K. Adamantane - a lead structure for drugs in clinical practice. Current Medicinal Chemistry. 2016, 23(29), 3245-3266. ISSN 0929-8673. DOI: 10.2174/0929867323666160525114026. IF 3.455.

LEMES, LFN., DE ANDRADE RAMOS, G., DE OLIVEIRA, AS., DA SILVA, FMR., DE CASTRO COUTO, G., DA SILVA BONI, M., GUIMARÃES, MJR., SOUZA, INO., BARTOLINI, M., ANDRISANO, V., DO NASCIMENTO NOGUEIRA, PC., SILVEIRA, ER., BRAND, GD., SOUKUP, O., KORÁBEČNÝ, J., ROMEIRO, NC., CASTRO, NG., BOLOGNESI, ML., ROMEIRO, LAS. Cardanol-derived AChE inhibitors: towards the development of dual binding derivatives for Alzheimer's disease. European Journal of Medicinal Chemistry. 2016, 108(27 January 2016), 687-700. ISSN 0223-5234. DOI: 10.1016/j.ejmech.2015.12.024. IF 4.519.


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Databáze všech publikací NUDZ

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty