Ing. Eduard Bakštein, Ph.D.
výzkumný pracovník
pracoviště:  VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku
v instituci:  2014 - dosud
telefon: (+420) 283 088 406
mobil: (+420) 775 207 577
e-mail: eduard.bakstein@nudz.cz


Absolvent Elektrotechnické fakulty ČVUT, oborů Kybernetika a Měření (Bc) a Biomedicínské inženýrství (Ing) a Umělá inteligence a biokybernetika (Ph.D.). Ve své dizertační práci se věnoval tématu modelování a analýzy mikroelektrodového EEG z oblasti bazálních ganglií pacientů s parkinsonovou chorobou, práci obhájil na katedře kybernetiky FEL ČVUT.

Ve výzkumém programu VP3 a týmu "Zpracování biomedicínských dat" se zabývá zejm. strojovým učením, zpracováním signálů a dalších časových řad, analýzou dat a biostatistikou. Je vedoucím pracovní skupiny analýzy biomedicinských dat.

http://bakstein.net/ - research homepage

https://www.researchgate.net/profile/Eduard_Bakstein - researchgate profile

Vybrané publikace:

E. Bakštein, T. Sieger, J. Wild, D. Novák, J. Schneider, P. Vostatek, D. Urgošík, R. Jech (2017). Methods for automatic detection of artifacts in microelectrode recordings. In: Journal of Neuroscience Methods, 290, 39–51. [PDF]

F. Spaniel, E. Bakstein, J. Anyz, J. Hlinka, T. Sieger, J. Hrdlicka, N. Gornerova, and
C. Hoschl (2016). "Relapse in schizophrenia: de nitively not a bolt from the blue".
In: Neuroscience Letters S0304-3940.16, pp. 30265

P. Mikolas, T. Melicher, A. Skoch, M. Matejka, A. Slovakova, E. Bakstein, T. Hajek,
and F. Spaniel (2016). \Connectivity of the anterior insula di erentiates participants
with rst-episode schizophrenia spectrum disorders from controls: a machine-learning
study". In: Psychological Medicine. cited By 0; Article in Press, pp. 1{10. doi:
10.1017/S0033291716000878

E. Bakstein, J. Burgess, K. Warwick, V. Ruiz, T. Aziz, and J. Stein (2012). "Parkin-sonian tremor identi cation with multiple local eld potential feature classi cation". In: Journal of Neuroscience Methods 209.2, pp. 320

 

 

Získaná ocenění

2018 - 2018: Cena Young Investigator Award mezinárodní asociace biomedicinského inženýrství (IFBME), 3. místo, World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering, Praha, červen 2018

Publikace


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Databáze všech publikací NUDZ

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kontakty