prof. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D.
výzkumný a vývojový pracovník
pracoviště:  VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku
v instituci:  2015 - dosud
telefon: (+420) 283 088 473, (+420) 283 088 472
e-mail: Daniel.Frynta@nudz.cz, Frynta@centrum.cz


Naše skupina se zabývá vztahem člověka ke zvířatům, která vzhledem k dlouhé společné evoluční historii představují důležité psychologické stimuly přitahující lidskou pozornost a vyvolávající škálu emocí od pozitivních k negativním. Jednou z takových emočních reakcí je i strach, který je řízen limitovanou skupinou stimulů a vede k vyhýbavému chování. Klinická dimenze strachu je označována za fobii, což je úzkostná porucha charakterizovaná chorobným, bezdůvodným strachem z nejrůznějších objektů a situací. Tento strach může být ochromující a výrazně narušuje každodenní fungování.  Podle nejnovějšího vydání desáté revize Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10 2013) je některou formou specifické fobie postiženo 13% žen a 4% mužů. Jedním z nejčastějších typů specifických fobií u lidí jsou pak fobie ze zvířat (př. Becker et al. 2007: u žen prevalence 5 %; LeBeau et al. 2010: 3,3 – 5,7 % pro obě pohlaví).

Naše skupina se zabývá výzkumem fóbií ze zvířat a emocí, pozitivních i negativních, které v člověku zvířata vyvolávají.

Témata, kterými se zabýváme:

 • Neurální podstata vnímání prioritizovaných stimulů
 • Mechanismus fóbií ze zvířat
 • Strach z hadů jako evoluční fenomén
 • Antipredační reakce zvířat na hadí stimuly


 Více informací se dozvíte kliknutím zde: Pracovní skupina emocí a fobií vyvolaných zvířaty

 

Nejvýznamější publikace vztahující se k tématu:

 • Lišková S, Landová E, Frynta D (2015): Human preferences for colorful birds: vivid colors or pattern? Evolutionary Psychology, 13: 339-359, IF = 1.704
 • Polák J, Mareš V, Konrád R, Frynta D (2015): Offspring sex ratio in domestic goats: Trivers-Willard out of natural selection. Czech Journal of Animal Science, 60: 208-215
 • Weiss L, Brandl P, Frynta D: (2015) Fear reactions to snakes in naïve mouse lemurs and pig-tailed macaques. Primates 56, Online First, IF = 1.395
 • Frynta D, Balaďová M, Eliášová B, Lišková S, Landová E: (2015) Why not to avoid the smell of danger? Unexpected behavior of the Cypriot mouse surviving on the island invaded by black rats. Current Zoology, 61(4), Online First, IF = 1.814
 • Frynta, D., Landová, E., & Lišková, S. (2014): Animal Beauty, Cross-Cultural Perceptions. In: Michalos, A. C. (ed.), Encyclopedia of Quality of Life and Well-Being Research. Dordrecht, The Netherlands: Springer.
 • Landová, E., Lišková, S., Frynta, D. (2014): Je krása zvířat vstupenkou na archu Noemovu? In: Dadejík, O., Jaroš, F. and Kaplický, M. (eds.): Krása a zvíře. Studie o vztahu estetických a etických hodnot zvířat, Dokořán, Praha: 33-102.
 • Frynta, D., Šimková, O., Lišková, S., & Landová, E. (2013): Mammalian collection on Noah's Ark: the effects of beauty, brain and body size. PLoS ONE, 8, e63110.
 • Frynta, D., Marešová, E., Landová, E., Lišková, S., Šimková, O., Tichá, I., Zelenková, M., & Fuchs, R. (2009): Are Animals in Zoos Rather Conspicuous than Endangered? In: Columbus A.M. and Kuznetsov (eds.): Endangered Species - New Research, Nova Science Publishers, Inc., New York: 299-341
 • Frynta D., Lišková, S., Bültmann, S., & Burda, H. (2010): Being Attractive Brings Advantages: The Case of Parrot Species in Captivity. PLoS ONE 5(9), e12568.
 • Lišková, S., & Frynta, D. (2013): What determines bird beauty in human eyes? Anthrozoos: A Multidisciplinary Journal of The Interactions of People & Animals, 26, 27–41.
 • Landová, E., Marešová, J., Šimková, O., Cikánová, V., & Frynta, D. (2012). Human responses to live snakes and their photographs: evaluation of beauty and fear of the king snakes. Journal of environmental psychology, 32, 69-77.
 • Frynta, D., Marešová, J., Řeháková-Petrů, M., Šklíba, J., Šumbera, R., & Krása, A. (2011). Cross-cultural agreement in perception of animal beauty: Boid snakes viewed by people from five continents. Human Ecology, 39, 829-834.
 • Marešová, J., Landová, E., & Frynta, D. (2009). What makes some species of milk snakes more attractive to humans than others?. Theory in Biosciences, 128, 227-235.

Pedagogická činnost

dosud: Sociobiologie a behaviorální ekologie
dosud: Sociobiologie primátů a člověka
dosud: Etologie a sociobiologie
dosud: Ekomorfologie a evoluční ekologie
dosud: Ekologie obojživelníků a plazů

Publikace


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Databáze všech publikací NUDZ

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty