prof. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D.
výzkumný a vývojový pracovník
pracoviště:  VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku
v instituci:  2015 - dosud
telefon: (+420) 283 088 473, (+420) 283 088 472
e-mail: Daniel.Frynta@nudz.cz, Frynta@centrum.cz


Naše skupina se zabývá vztahem člověka ke zvířatům, která vzhledem k dlouhé společné evoluční historii představují důležité psychologické stimuly přitahující lidskou pozornost a vyvolávající škálu emocí od pozitivních k negativním. Jednou z takových emočních reakcí je i strach, který je řízen limitovanou skupinou stimulů a vede k vyhýbavému chování. Klinická dimenze strachu je označována za fobii, což je úzkostná porucha charakterizovaná chorobným, bezdůvodným strachem z nejrůznějších objektů a situací. Tento strach může být ochromující a výrazně narušuje každodenní fungování.  Podle nejnovějšího vydání desáté revize Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10 2013) je některou formou specifické fobie postiženo 13% žen a 4% mužů. Jedním z nejčastějších typů specifických fobií u lidí jsou pak fobie ze zvířat (př. Becker et al. 2007: u žen prevalence 5 %; LeBeau et al. 2010: 3,3 – 5,7 % pro obě pohlaví).

Naše skupina se zabývá výzkumem fóbií ze zvířat a emocí, pozitivních i negativních, které v člověku zvířata vyvolávají.

Témata, kterými se zabýváme:

 • Neurální podstata vnímání prioritizovaných stimulů
 • Mechanismus fóbií ze zvířat
 • Strach z hadů jako evoluční fenomén
 • Antipredační reakce zvířat na hadí stimuly


 Více informací se dozvíte kliknutím zde: Pracovní skupina emocí a fobií vyvolaných zvířaty

 

Nejvýznamější publikace vztahující se k tématu:

 • Lišková S, Landová E, Frynta D (2015): Human preferences for colorful birds: vivid colors or pattern? Evolutionary Psychology, 13: 339-359, IF = 1.704
 • Polák J, Mareš V, Konrád R, Frynta D (2015): Offspring sex ratio in domestic goats: Trivers-Willard out of natural selection. Czech Journal of Animal Science, 60: 208-215
 • Weiss L, Brandl P, Frynta D: (2015) Fear reactions to snakes in naïve mouse lemurs and pig-tailed macaques. Primates 56, Online First, IF = 1.395
 • Frynta D, Balaďová M, Eliášová B, Lišková S, Landová E: (2015) Why not to avoid the smell of danger? Unexpected behavior of the Cypriot mouse surviving on the island invaded by black rats. Current Zoology, 61(4), Online First, IF = 1.814
 • Frynta, D., Landová, E., & Lišková, S. (2014): Animal Beauty, Cross-Cultural Perceptions. In: Michalos, A. C. (ed.), Encyclopedia of Quality of Life and Well-Being Research. Dordrecht, The Netherlands: Springer.
 • Landová, E., Lišková, S., Frynta, D. (2014): Je krása zvířat vstupenkou na archu Noemovu? In: Dadejík, O., Jaroš, F. and Kaplický, M. (eds.): Krása a zvíře. Studie o vztahu estetických a etických hodnot zvířat, Dokořán, Praha: 33-102.
 • Frynta, D., Šimková, O., Lišková, S., & Landová, E. (2013): Mammalian collection on Noah's Ark: the effects of beauty, brain and body size. PLoS ONE, 8, e63110.
 • Frynta, D., Marešová, E., Landová, E., Lišková, S., Šimková, O., Tichá, I., Zelenková, M., & Fuchs, R. (2009): Are Animals in Zoos Rather Conspicuous than Endangered? In: Columbus A.M. and Kuznetsov (eds.): Endangered Species - New Research, Nova Science Publishers, Inc., New York: 299-341
 • Frynta D., Lišková, S., Bültmann, S., & Burda, H. (2010): Being Attractive Brings Advantages: The Case of Parrot Species in Captivity. PLoS ONE 5(9), e12568.
 • Lišková, S., & Frynta, D. (2013): What determines bird beauty in human eyes? Anthrozoos: A Multidisciplinary Journal of The Interactions of People & Animals, 26, 27–41.
 • Landová, E., Marešová, J., Šimková, O., Cikánová, V., & Frynta, D. (2012). Human responses to live snakes and their photographs: evaluation of beauty and fear of the king snakes. Journal of environmental psychology, 32, 69-77.
 • Frynta, D., Marešová, J., Řeháková-Petrů, M., Šklíba, J., Šumbera, R., & Krása, A. (2011). Cross-cultural agreement in perception of animal beauty: Boid snakes viewed by people from five continents. Human Ecology, 39, 829-834.
 • Marešová, J., Landová, E., & Frynta, D. (2009). What makes some species of milk snakes more attractive to humans than others?. Theory in Biosciences, 128, 227-235.

Pedagogická činnost

dosud: Sociobiologie a behaviorální ekologie
dosud: Sociobiologie primátů a člověka
dosud: Etologie a sociobiologie
dosud: Ekomorfologie a evoluční ekologie
dosud: Ekologie obojživelníků a plazů

Publikace


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Databáze všech publikací NUDZ

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty